April 2024

What’s New


Bug fixes and feature requests per integration

Integration Module in Report Designer Factset/Dimension Attribute/Measures Comment
Business NXT Live Finance OSR Budget Foundation Date 1, Date 2, ..5 Changed storage for Date1-5. Now they are stored and viewed as numbers. For example: 20240405.
Controle Edge Multiple Multiple Multiple Added Swedish translations
Business NXT Finance Budget Lines Multiple Fixed an issue where deleted budget transactions would remain in OSR.
Business NXT Live FInance Budget Lines Created Date/ Created time/ Created by user Added attributes that provide information about by whom and when a transaction was created.
Visma.net Finance General Ledger Transactions/ TaxCategory Multiple Added TaxCategory as a dimension in the General ledger.
Visma.net Sales Sales Order Lines Note Changed field for ‘note’ in FactSalesOrderLines. This field was previously based on FactSalesOrder.
Tripletex Finance Balance sheet/ Company Multiple Added DimEntity to FactBalanceSheet
Softrig N/A N/A N/A Added URL for Sparebank 1 Sørøst-Norge
Controle Edge Multiple Balance Multiple Updated source table for Balance Factset.
Visma Business / Business NXT/ Business NXT Live Finance Bank Partner Multiple Added Bank Partner to the Finance Module.
Business NXT FInance Budget Lines Multiple Fixed an issue where imports based on Last Changed did not fetch all Budget Lines. All budget lines were imported for all customers to secure data quality.
Visma Business Group Reporting Customer Transactions/ Voucher Type Vat Amount Added measure VatAm and dimension VoTpNo from CustTr, to Companies for group reporting.
PowerOffice GO Sales Outgoing Invoice/ Period N/A Changed Period link to be based on VoucherDate
Tripletex Multiple Product/
Product Unit
N/A Added ProductUnit as a dimension under DimProduct (NumberName)
Business NXT Finance Bank Partner Multiple Fixed an issue where drilldown to Bank Partner would show the same row a number of times.
Visma Business / Business NXT/ Business NXT Live Multiple All R dimensions Multiple Set Am1, Am2… attributes to be shown by default and changed data type a way from measure

 

 


(For Norwegian customers only)

Rapporter Norge – oppdatering i bibliotek – april 2024

Integrasjon Rapport Endringsbekrivelse Type
Business NXT 0.1 LIVE Månedlig rapportpakke med budsjett Lagt til filter for status = fakturert i alle salgsrapportene, samt Full oversikt, oppdatert layout i flere ark. Korrigert graf “Resultat hittil i år” i ark oppsummering Vedlikehold/feilretting
Business NXT 0.2 LIVE Tomånedlig rapportpakke med budsjett Lagt til filter for status = fakturert i alle salgsrapportene, samt Full oversikt, oppdatert layout i flere ark. Korrigert graf “Resultat hittil i år” i ark oppsummering Vedlikehold/feilretting
Business NXT 0.3 LIVE Kvartalvis rapportpakke Lagt til filter for status = fakturert i alle salgsrapportene, samt Full oversikt, oppdatert layout i flere ark. Korrigert graf “Resultat hittil i år” i ark oppsummering. Oppdatert parameter for budsjett. Rettet periode på egenkapital i skjult balanseark som hentes til Full oversikt Vedlikehold/feilretting
Business NXT 1.0.1 LIVE Full oversikt – Dashboard Lagt til filter for fakturert = 1. Endret layout på ark. Lagt til udisponert resultat per 1.1 (henter hele fjoråret) Vedlikehold/feilretting
Business NXT 1.1 LIVE Resultatrapport Oppdatert rapportbeskrivelse Vedlikehold
Business NXT 1.2 LIVE Årsprognose Oppdatert rapportbeskrivelse Vedlikehold
Business NXT 1.3 LIVE Balanse Lagt på IFERROR på inngående balanse, oppdatert layout Vedlikehold
Business NXT 1.3.1 LIVE Balanse med sammenligning mot i fjor Filtert bort inngående balanse med null i saldo, oppdatert layout Vedlikehold
Business NXT 1.3.2 LIVE Saldobalanse Filtert bort inngående balanse med null i saldo Vedlikehold
Business NXT 1.3.3 LIVE Saldobalanse – valgfri periode Filtert bort inngående balanse med null i saldo Vedlikehold
Business NXT 1.4 LIVE Salgsrapport – prod. solgt pr kunde Lagt til filter for status = fakturert Feilretting
Business NXT 1.4.1 LIVE Salgsrapport – 25 største kunder Lagt til filter for status = fakturert Feilretting
Business NXT 1.4.2 LIVE Salgsrapport – 25 største produkter Lagt til filter for status = fakturert Feilretting
Business NXT 1.5 Avdelingsrapport (valgfritt periodeintervall) Oppdatert rapportbeskrivelse Vedlikehold
Business NXT 1.5.2 LIVE Avdelingsrapport budsjett (Hele året med totalark for alle avd.) Oppdatert rapportbeskrivelse Vedlikehold
Business NXT 1.7 LIVE Mitt Selskap Lagt til filter for status = fakturert. Fjernet flervalg på parameter for budsjett. Endret bakgrunnsfarge og oppdatert rapportbeskrivelse i report properties. Vedlikehold/feilretting
Business NXT 1.8 LIVE Aldersfordelt saldoliste kunder- Forfalt Rettet overskrift til Dag > 120 Vedlikehold
Business NXT 2.0 LIVE Aldersfordelt saldoliste leverandører- Forfalt Rettet overskrift til Dag > 120 Vedlikehold
Business NXT 2.2 LIVE Åpne poster kunder Lagt til kolonne for restbeløp i valuta Vedlikehold
Business NXT 3.3 LIVE Kunde – kontoutdrag Lagt til kolonne for beløp i valuta. Fjernet restbeløp. Vedlikehold
Business NXT Inspirasjonsmal – kostnadkontroll Rapporten viser kostnader fra hovedboken og budsjett fra ERP-systemet. Gjenstående kroner i budsjettet visualiseres med databarer og ikoner. Ny inspirasjonsmal
POGO 0.3 Kvartalvis rapportpakke Endret til budsjettbeløp under kolonne tilhørende budsjett på finansinntekter. Snudd fortegn for finansinntekter på faktisk beløp. Oppdatert farger på tekst og bakgrunn. Rettet lookup på aldersfordelt saldoliste, manglet nr 9 “topp 10 kunde” Feilretting
Tripletex Likviditetsvisning 30 dager Ny rapport i Tripletex. Rapporten gir deg selskapets likviditetsoversikt fra i dag og 30 dager frem i tid. Rapporten viser kun data fra økonomisystemet og er bygget på standard norsk kontoplan. Rapporten inneholder en egen arkfane som gir en detaljert forklaring av rapportdefinisjonen. Ny
Visma net Likviditetsvisning 30 dager Oppdatert layout. Endret kontointervall fra 1900:1950 til 1900:1999 for bankinnskudd og lagt til filter som ekskluderer skattetrekkskontoer. Vedlikehold
Visma business 0.1 Månedlig rapportpakke Lagt til filter for status = fakturert i alle salgsrapportene, samt Full oversikt, oppdatert layout i flere ark. Korrigert graf “Resultat hittil i år” i ark oppsummering Vedlikehold
Visma business 0.2 Tomånedlig rapportpakke Lagt til filter for status = fakturert i alle salgsrapportene, samt Full oversikt, oppdatert layout i flere ark. Korrigert graf “Resultat hittil i år” i ark oppsummering Vedlikehold/feilretting
Visma business 0.3 Kvartalvis rapportpakke Lagt til filter for status = fakturert i alle salgsrapportene, samt i Full oversikt. Oppdatert layout i flere ark. Korrigert graf “Resultat hittil i år” i ark oppsummering. Oppdatert parameter for budsjett. Rettet periode på egenkapital i skjult balanseark som hentes til Full oversikt. Rettes skrivefeil på rapportparameter. Oppdatert farger på bakgrunn og justert tekst. Rettet grunnlag for øvrige kostander på ark oppsummering Vedlikehold/feilretting
Visma business 1.1 Resultatrapport før skatt Lagt til IFERROR, oppdatert justering på tekst og farger på bakgrunn. Rettet resultatgrad Vedlikehold/feilretting
Visma business 1.1 Resultatrapport før skatt, med ansvarsenhet R1, R2 Lagt til IFERROR, oppdatert justering på tekst og farger på bakgrunn. Rettet resultatgrad Vedlikehold/feilretting
Visma business 1.1.1 Resultat før skatt per måned, med ansvarsenhet R1, R2 Fjernet kommentar i rapporten, IFERROR, oppdatert justering på tekst og farger på bakgrunn. Rettet resultatgrad Vedlikehold/feilretting
Visma business 1.3 Balanse Oppdatert layout. Vedlikehold
Visma business 1.3.2 Saldobalanse Filtrert bort null saldi på inngående balanse Vedlikehold
Visma business 1.4 Salgsrapport – prod. solgt pr kunde Lagt til filter for status = fakturert. Oppdatert layout Vedlikehold/feilretting
Visma business 1.4.1 Salgsrapport – 25 største kunder Lagt til filter for status = fakturert Feilretting
Visma business 1.4.2 Salgsrapport – 25 største produkter Lagt til filter for status = fakturert Feilretting
Visma business 1.7 Mitt Selskap Lagt til filter for status = fakturert. Fjernet flervalg på parameter for budsjett. Endret bakgrunnsfarge. Vedlikehold/feilretting
Visma business 1.8 LIVE Aldersfordelt saldoliste kunder- Forfalt Rettet overskrift til Dag > 120 Vedlikehold
Visma business 2.0 LIVE Aldersfordelt saldoliste leverandører- Forfalt Rettet overskrift til Dag > 120 Vedlikehold