Vis rapporter

  1. Klik på Arkiv.
  2. Vælg () én eller flere rapporter i rapportlisten.
  3. Klik på  Åbn. De valgte rapporter åbnes til visning.

I overskriften for hver rapport har du følgende valgmuligheder:

 Knap Navn Beskrivelse
Download  Klik her for at downloade rapporten.
Vis/Skjul overskrifter Klik her for at vise eller skjule overskrifter i kolonner og rækker.
Luk Klik her for at lukke rapporten.

Når du har åbnet en rapport har du følgende valgmuligheder i nederste højre hjørne:

Knap Beskrivelse
Klik her for at skifte fra rapportvisning til rapportlisten. De valgte rapporter er markeret med grøn i rapportlisten.
Klik her for at skifte fra rapportlisten til rapportvisningen.