Arbejde med opgaver fra Budgettering

Opgaver, der er tildelt til dig fra modulet Budgettering, vises med blå miniaturer i visningen Opgaver . Sådan åbner og redigerer du et budget:

  1. Klik på Opgaver.
  2. Klik på på budgettet (blå farve), som du vil åbne og redigere.
  3. (hvis relevant) Vælg de relevante parametre. Hvis parameterfelterne er grå, har personen, som oprettede tildelingen, allerede defineret disse parametre. De kan ikke ændres.
  4. Klik på Kør for at opdatere regnearket med opdaterede data.
  5. Rediger budgettet. Se Rediger budgetdata for yderligere oplysninger om de tilgængelige redigeringsmuligheder.
  6. Klik på Gem data, når du er færdig.