Funktionen Juster

Et alternativ til funktionen Spredning er funktionen Juster. Du kan bruge Juster til at øge eller reducere et beløb med et antal enheder eller en procent. Tip: Denne metode kan også bruges til at sprede et beløb over en linjespecifikation. See Tilføj linjespecifikationer. Sådan justerer du beløb over en række (hovedlinje):

 1. Klik i den åbne budgetskabelon på en vilkårlig celle i en række, som du vil redigere.
 2. Klik på pilen ved siden afSpredning og linjespecifikationer nederst i regnearket. Navnet og rækkenummeret for den valgte række vises øverst i pop op-vinduet Spredning.
 3. Hvis funktionen Spredning ikke vises, skal du klikke på i øverste højre hjørne.
 4. Klik på Juster.
 5. Vælg basislinjen på listen Baseret på (som regel hovedlinjen).
 6. Gør ét af følgende i Juster hver værdi efter felt:
  • Indtast en procent (positiv eller negativ), og klik på knappen %. Bemærk: Dette fungerer ikke, hvis hovedlinjen er tom.
  • Indtast et beløb (positivt eller negativt), og klik på Enheder.
 7. (valgfrit) Vælg en linjespecifikation. See Tilføj linjespecifikationer.
 8. Klik på Juster. Beløbet justeres over rækken.