Funktionen Spredning

I stedet for manuelt at indtaste data kan du bruge funktionen Spredning til at angive værdier, der beregnes ud fra det samlede beløb, som du ønsker fordelt på celler i en række. Du kan for eksempel sprede 24.000 over 12 perioder (måneder) ved at bruge fordelingsreglen Lige, så værdien af hver celle i en 12 måneders periode sættes til 2000. Standard-distributionsreglen er Lige, men du kan oprette brugerdefinerede distributionsregler for at sprede beløbet anderledes. Tip: Denne metode kan også bruges til at sprede et beløb over en linjespecifikation. See Tilføj linjespecifikationer. Sådan spreder du et beløb over en række (hovedlinje):

  1. Klik i den åbne budgetskabelon på en vilkårlig celle i en række, som du vil redigere.
  2. Klik på pilen ved siden af Spredning og linjespecifikationer nederst i regnearket. Navnet og rækkenummeret for den valgte række vises øverst i pop op-vinduet Spredning.
  3. Hvis funktionen Spredning ikke vises, skal du klikke på knappen i øverste højre hjørne af pop op-vinduet Spredning.
  4. Indtast beløbet i feltet Spredningsbeløb.
  5. Vælg en regel på listen Brug distributionsregel .
  6. (valgfrit) Vælg en linjespecifikation. See Tilføj linjespecifikationer.
  7. Klik på Spredning. Beløbet fordeles over rækken ifølge den valgte regel.
  8. (valgfrit) Gentag trin 4-7 for at sprede yderligere beløb over andre linjer.