Tilføj linjespecifikationer

Funktionen Linjespecifikationer findes i pop op-vinduet Spredning. Du kan bruge denne funktion til at angive yderligere oplysninger om samme dimensionsværdi (række). Du kan for eksempel angive en detaljeret liste over udgifter på den samme konto. Sådan tilføjer du en linjespecifikation til en række:

  1. Klik i den åbne budgetskabelon på en vilkårlig celle i en række, som du vil redigere.
  2. Klik på pilen ved siden afSpredning og linjespecifikationer nederst i regnearket. Navnet og rækkenummeret for den valgte række vises øverst i pop op-vinduet Spredning.
  3. Klik på den første celle i kolonnen Beskrivelse under Linjespecifikationer.
  4. Indtast et navn for linjespecifikationen.
  5. Klik på ENTER for at tilføje endnu en linjespecifikation. Du kan indtaste lige så mange linjespecifikationer, som du ønsker.
  6. Indtast værdier i cellerne i rækkerne, eller brug funktionerne Spredning eller Justering . Værdierne i kolonnerne opsummeres på Hovedlinjen øverst.
  7. (valgfrit) Vælg en celle, og indtast en kommentar i feltet Kommentar til linjespecifikation .

Linjespecifikationerne angives med kommentarer i cellerne. Bemærk: Når funktionen Linjespecifikationer anvendes, er hovedlinjen låst, og data kan ikke indtastes. Det forhindrer uoverensstemmelser mellem det samlede detaljebeløb og tallet, der vises i formularens celle.