Databehandling

[icon name=”exclamation” class=”” unprefixed_class=””] ADVARSEL: Vær forsigtig, når du redigerer data, da alle ændringer skrives tilbage i databasen og kan ikke fortrydes.

Databehandling er et brugervenligt værktøj til redigering af budgetdata.

 1. Klik på Vælg firma, og vælg fra listen.
 2. Klik på Faktasæt eller Dimension for at ekspandere listerne.
 3. Vælg et faktasæt () eller en dimension () for at få vist de tilgængelige felter.
 4. Klik på  Opdater for at opdatere regnearket med opdaterede data.
 5. I feltlisten på venstre side har du følgende valgmuligheder:
  • Fjern markeringen () af et felt for at skjule det i regnearket.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne, skal du klikke på ved siden af et felt og trække det til en anden placering.
  • Klik på et feltnavn, og træk det til regnearkets overskrift for at filtrere regnearket. Du kan tilføje flere filtre.
 6. Rediger regnearket.
  • Nogle kolonner er knyttet til lister, hvor du kan vælge en værdi.
  • Nogle databasefelter (for eksempel “ændringsdato”) kan ikke redigeres.
  • Klik på Tilføj række og  Slet rækker for at tilføje eller fjerne rækker fra regnearket.
 7. Brug værdifeltet Fastgjort for at fastgøre/fryse én eller flere kolonner i regnearket. Fastgjorte kolonner vil altid være synlige, når du ruller vandret.
 8. Klik på  Gem, når du er færdig.