Skift klient

Hvis du har adgang til flere klienter, kan du skifte klienter på følgende måde:

  1. Klik på dit brugernavn i øverste højre hjørne.
  2. Hold musemarkøren over Klienter.

BEMÆRK: Hvis du kun har adgang til én klient, vises klientnavnet her.

  1. Vælg en klient fra listen. Skærmen opdateres med indstillingerne for den valgte klient.

Se også: Hvordan kan jeg se, hvilke(n) klient(er) min bruger tilhører?