Del rapport

Du kan dele din rapport med dine kolleger. Rapporten bliver synlig i deres arkiv.

Sådan deler du en rapport:

 1. Åbn rapportskabelonen på en af følgende måder:
  • Vælg rapportskabelonen på listen, og klik på  Åbn.
  • Klik på på miniaturebilledet for rapportskabelon.
  • Dobbeltklik på rapportskabelonen på listen.
 2. Hvis relevant: Indstil datoparameteren og eventuelle andre tilgængelige parametre.
 3. Klik på Kør.
 4. Klik på  Del. Dialogboksen Del rapport vises. Hvis rapporten tidligere er blevet delt, kan du se, hvornår og med hvem rapporten blev delt.
 5. Bemærk: Knappen  Del er ikke tilgængelig, hvis rapporten er et udkast. Klik på  Udgiv.
 6. Vælg de brugere, du vil dele rapporten med:
  • Søg: Brug feltet Søg til at søge efter og vælge individuelle brugere.
  • Roller: I den øverste del af listen kan du vælge én eller flere roller. Rapporten bliver delt med alle brugere, der hører til de roller, du har valgt.
  • Brugere:  Vælg individuelle brugere på listen.
 7. Bemærk: Du kan kun dele rapporten med brugere, der har tilladelse til at vise rapportdataene. Se Dataadgang.
 8. Klik på Del. Knappen skifter til grøn og status Delt. Den aktuelle udgave af rapporten arkiveres også.