Tilføj Kommentar

Du kan tilføje kommentarer som et særskilt ark i din rapportskabelon. Disse kommentarer forsvinder ikke, næste gang rapportskabelonen køres. Du kan enten indtaste kommentarerne direkte i standard-kommentararket eller uploade din egen kommentarskabelon. Bemærk: Du kan også føje kommentarer til pakker med denne procedure. Det gøres på følgende måde:

 1. Åbn rapportskabelonen på en af følgende måder:
  • Vælg rapportskabelonen på listen, og klik på  Åbn.
  • Klik på på miniaturebilledet for rapportskabelon.
  • Dobbeltklik på rapportskabelonen på listen.
 2. Klik på  Kommentar. Ruden Kommentarark åbnes til højre, og et nyt ark indsættes i rapportskabelonen.
 3. Indtast dine kommentarer direkte i regnearket. Bemærk, at dette vil give dig begrænsede muligheder for layout og formatering. ELER vælg en skabelon på listen Kommentarskabelon, klik på Anvend, og angiv din kommentar. Hvis listen er tom, er der ingen tilgængelige skabeloner. Se fremgangsmåden nedenfor for at tilføje nye kommentarskabeloner.
 4. Klik på Tilføj ark for at tilføje flere kommentarark.
 5. Dobbeltklik på arknavnene for at redigere navnet.
 6. Klik på Gem.

Vigtige bemærkninger

 • Du skal arkivere rapportskabelonen for at gøre kommentarerne tilgængelige for andre brugere. Det gælder også for rapportskabeloner, der allerede er blevet arkiveret. Se Arkivér rapport.
 • Kommentarerne vil kun være tilgængelige for den aktuelle rapportforekomst (med et bestemt sæt af parametre). Eksempel: Hvis du tilføjer kommentarer til en rapportskabelon med perioden sat til 201711, vil kommentarerne ikke være tilgængelige i rapportskabeloner, hvor perioden er sat til 201712.
 • Hvis rapportskabelonen er i udkasttilstand, vil kommentarerne ikke være synlige, når du åbner rapportskabelonen igen. Kommentarerne vil være synlige, når du udgiver rapportskabelonen.

Tilføj en kommentarskabelon

Hvis du har en eksisterende skabelon eller allerede har skrevet kommentarer i Excel, kan du uploade denne til OneStop Reporting. Skabelonen kan genbruges af dig og andre brugere.

 1. Klik på Upload.
 2. Find og vælg den Excel-fil, du vil bruge. Hvis Excel-filen indeholder flere ark, bliver kun det første ark anvendt. Bemærk: Skabelonen, du uploader, bliver tilgængelig for andre brugere.
 3. Vælg den nye kommentarskabelon på listen.
 4. Klik på Anvend. Kommentararket opdateres med skabelonen.
 5. Indtast dine kommentarer.
 6. Klik på Tilføj ark for at tilføje flere kommentarark.
 7. Dobbeltklik på arknavnene for at redigere navnet.
 8. Klik på Gem.

Hvis du ikke ønsker, at skabelonen skal være tilgængelig på listen Kommentarskabelon, skal du vælge den på listen og klikke på Slet.

Slet kommentarer

Hvis du vil slette kommentarer, har du følgende valgmuligheder:

 • Fjern ark: Klik her for at slette det aktive kommentarark. Du skal bekræfte sletningen, og klikke på Gem, før ændringerne udføres.
 • Slet alle kommentarer: Klik her for at slette alle kommentarark. Du skal bekræfte sletningen.  Ændringerne gemmes automatisk. Denne handling kan ikke fortrydes.

Tilføj referencer til celler i andre ark

Brug funktionen INDIRECT til at oprette indirekte referencer til celler i andre ark. Brug følgende syntaks: INDIRECT(ref_text, a1_style) Parameterenref_text er cellereferencen som tekst og er obligatorisk (eksempel: “Sheet1!A2”). Parameteren a1_styleer valgfri og kan være TRUE eller FALSE.

 • Hvis a1 er TRUE eller udelades, fortolkes ref_text som en reference af typen A1.
 • Hvis a1 er FALSE, fortolkes ref_text som en reference af typen R1C1.

Eksempel

I ovenstående eksempel hentes firmanavnet (My Company Inc.), kørselsdato (19.09.2017) og periode (201709) hentet fra rapporten (celle B5, J6 og B6 i Ark1): I dette eksempel er etiketterne blevet fjernet, og et datoformat er blevet anvendt. Vi har anvendt følgende formler til at opnå dette: =MID(INDIRECT(“Sheet1!B5″),10,50)&”                                               “&TEXT(INDIRECT(“Sheet1!J6″),”dd.mm.yy”) =”For period “&MID(INDIRECT(“Sheet1!B6″),10,50)&” the following are attached:”