Meddelelser

Funktionaliteten Meddelelser gør det muligt for dig at vide, hvornår bestemte hændelser forekommer i OSR Portal. Når nogen for eksempel deler en rapport med dig, vil du se en rød cirkel på knappen Meddelelser.

  • Klik på Meddelelser for at åbne dialogboksen med oplysninger om dine meddelelser.

Meddelelsesindstillinger

I Meddelelsesindstillingerkan du vælge, hvordan du vil få dine meddelelser: via e-mail, på et banner i portalen eller på din mobil og dine enheder. Sådan får du adgang til indstillingerne:

  • Klik på Meddelelser, og klik derefter på Meddelelsesindstillinger.

Disse indstillinger har to niveauer:

  • Valgmulighederne under Meddelelser kontrollerer alle meddelelser på tværs af alle modulerne i portalen.
  • Indstillingerne under Arkiv kontrollerer meddelelser for modulet Arkiv, det vil sige når nogen har delt nye rapporter med dig.

Aktiver e-mailmeddelelse

E-mailmeddelelser er som standard slået fra. Hvis du vil modtage e-mails med dine meddelelser, skal du aktivere funktionaliteten E-mailmeddelelse:

  1. Klik på Meddelelse.
  2. Klik på menupunktet Meddelelsesindstillinger.
  3. I fanen Meddelelsesindstillinger, under fanen Meddelelser, skal du aktivere omskifteren Send mig e-mail.

BEMÆRK: For Arkiv-indstillingerne kan du også vælge, om du vil modtage vedhæftede filer i e-mailen. Den vedhæftede fil vil være en Excel-fil med rapporten.

Deaktiver meddelelsesbanner

Funktionaliteten meddelelsesbanner er som standard slået til. Sådan deaktiverer du:

  1. Klik på Meddelelse.
  2. Klik på menupunktet Meddelelsesindstillinger.
  3. I fanen Meddelelsesindstillinger, under fanen Meddelelser, skal du deaktivere omskifteren Vis meddelelsesbanner.