Meddelelser

Funktionaliteten Meddelelser gør det muligt for dig at vide, hvornår bestemte hændelser forekommer i OSR Portal. Når nogen for eksempel deler en rapport med dig, vil du se en rød cirkel på knappen Meddelelser.

 • Klik på Meddelelser for at åbne dialogboksen med oplysninger om dine meddelelser.

Meddelelsesindstillinger

I Meddelelsesindstillingerkan du vælge, hvordan du vil få dine meddelelser: via e-mail, på et banner i portalen eller på din mobil og dine enheder. Sådan får du adgang til indstillingerne:

 • Klik på Meddelelser, og klik derefter på Meddelelsesindstillinger.

Disse indstillinger har to niveauer:

 • Valgmulighederne under Meddelelser kontrollerer alle meddelelser på tværs af alle modulerne i portalen.
 • Indstillingerne under Arkiv kontrollerer meddelelser for modulet Arkiv, det vil sige når nogen har delt nye rapporter med dig.

Aktiver e-mailmeddelelse

E-mailmeddelelser er som standard slået fra. Hvis du vil modtage e-mails med dine meddelelser, skal du aktivere funktionaliteten E-mailmeddelelse:

 1. Klik på Meddelelse.
 2. Klik på menupunktet Meddelelsesindstillinger.
 3. I fanen Meddelelsesindstillinger, under fanen Meddelelser, skal du aktivere omskifteren Send mig e-mail.

BEMÆRK: For Arkiv-indstillingerne kan du også vælge, om du vil modtage vedhæftede filer i e-mailen. Den vedhæftede fil vil være en Excel-fil med rapporten.

Deaktiver meddelelsesbanner

Funktionaliteten meddelelsesbanner er som standard slået til. Sådan deaktiverer du:

 1. Klik på Meddelelse.
 2. Klik på menupunktet Meddelelsesindstillinger.
 3. I fanen Meddelelsesindstillinger, under fanen Meddelelser, skal du deaktivere omskifteren Vis meddelelsesbanner.

Aktiver meddelelse til mobil og enheder

Funktionaliteten meddelelse til mobil og enheder er som standard slået fra. Sådan aktiverer du:

 1. Klik på Meddelelse.
 2. Klik på menupunktet Meddelelsesindstillinger.
 3. I fanen Meddelelsesindstillinger, under fanen Meddelelser, skal du aktivere omskifteren Vis på mobil og enheder.