Publicering

Modulet Publicering gør det muligt for dig at distribuere rapporter og rapportpakker til brugere eller en gruppe af brugere, der hører til en rolle i systemet. Rapporterne kan køres og distribueres på et foruddefineret tidspunkt, eller du kan starte kørsel manuelt efter behov. Du kan tilføje flere filer til et udgivelsesjob, indstille parametre og sende til e-mailmodtagere eller sende til deres Arkiv-modul i portalen. Publicering genererer en logfil for alle kørsler, så du kan have overblik over dine rapportudførelser. Du kan også redigere dine eksisterende udgivelsesjobs, for eksempel kan du tilføje eller slette rapporter fra jobbet eller tilføje eller slette modtagere. Funktionen Planlæg gør det muligt for dig at konfigurere planlægning for dine udgivelsesjobs, så der sendes rapporter i et foruddefineret tidsinterval.

 

Valgmuligheder i skærmbilledet Publicering:

Knap Navn Beskrivelse
Ny Klik her for at oprette et nyt udgivelsesjob. Se Opret et nyt udgivelsesjob.
Kør Klik her for at køre det valgte job.
Vis log Klik her for at vise udgivelseshistorikken. Se Vis log for et udgivelsesjob.
Rediger Klik her for at redigere den valgte udgivelsesjob. Se Rediger udgivelsesjob.
Slet Klik her for at slette det eller de valgte udgivelsesjob(s). Se Slet et eksisterende udgivelsesjob.

NÆSTE: Du sskal konfigurere et udgivelsesjob.