Opret et nyt udgivelsesjob

Valgmuligheder i dialogboksen Opret ny:

Knap Navn Beskrivelse
Gem Klik her for at gemme udgivelsesjobbet.
Gem og kør Klik her for at gemme og køre det valgte udgivelsesjob.
Luk Klik her for at lukke dialogboksen Opret nyt udgivelsesjob.
  1. Klik på Publicering.
  2. Klik på Opret ny i øverste højre hjørne.
  3. Udfyld disse felter:
  • Navn: Indtast et navn for dit udgivelsesjob.
  • Beskrivelse (valgfrit): Indtast en beskrivelse af dit udgivelsesjob.
  • Firma: Vælg et firma fra listen (hvis du har adgang til mere end ét).

4. Klik på knappen Gennemse skabeloner.

5. Vælg () de rapporter, du vil medtage i udgivelsesjobbet. Du kan vælge flere rapporter.

6. Klik på Vælg. BEMÆRK: Sikkerhedskontekst er som standard indstillet til Modtager. Dette skal sikre, at modtageren af rapporterne kun ser de data, som vedkommende har tilladelse til at se. Hvis du ændrer dette til Mig, vil modtageren af rapporterne se alle de data, du har adgang til.

7. Vælg de ønskede parametre for rapporterne under Parametre. Indstillingerne, du ser her, vil afhænge af, hvilke parametre der skal sætte for at køre rapporterne. BEMÆRK: Hvis du har mere end fem rapporter, vil der være flere sider.

8. Under Modtagereskal du vælge modtagere fra listen over Brugere eller Roller. BEMÆRK: Du kan kun sende rapporter til brugere, der har adgang til modulet Publicering.

9. Klik på fanen Destination. Her kan du vælge, om modtageren/modtagerne skal modtage rapporterne som e-mail, om de skal sendes til modtagerens Arkiv-modul eller begge dele. Se Arkiv for yderligere oplysninger om funktionaliteten i modulet Arkiv.

10. Klik på Gem eller Gem og kør.   BEMÆRK: Nogle brugere kan opleve problemer med at tilføje gamle rapporter til et udgivelsesjob. Selvom rapporterne ville køre fint i Live-rapportering, kan de ikke køre i et publiceringsjob, fordi det kræver, at rapporterne er kompatible med OneStop Reporting 5.0.1. For at løse dette skal du åbne rapporten i Report Designer, gemme den og genudgive den i Rapportering. Hvis der er problemer med definitionsversionen, er du et advarselsikon i din skabelonliste.

 

NÆSTE: Du kan angive tidsplaner for dine udgivelsesjobs.