Planlæg et udgivelsesjob

Under Planlægning kan du automatisk konfigurere dit udgivelsesjob til at blive kørt i et bestemt tidsinterval.

  1. Klik på Publicering.
  2. Under Planlægning skal du aktivere () omskifteren Planlægning.
  3. Vælg, hvis du vil have jobbet kørt med et Dagligt eller Månedligt interval.
  4. Vælg startdato og tid i felterne Start.
  5. Under Gentag hver skal du indstille, hvor ofte jobbet skal gentages.