OSR Report Designer er programmet til rapportdesign i OneStop Reporting-produktpakken. Du kan desuden udføre rapporter fra OSR Report Designer. OSR Report Designer er et komplet Excel-baseret rapportredigeringsværktøj, der gør det muligt for brugeren at rapportere oven på organisationens data i OSR Cloud. Virksomhedsbrugere med grundlæggende Microsoft Excel-færdigheder kan hurtigt oprette regnskabsopgørelser, driftsrapporter og KPI-rapporter i præsentationskvalitet med diagrammer og grafiske indikatorer.


OSR Report Designer indeholder komplette funktioner til skrivning af økonomiske og driftsmæssige produkter baseret på den velkendte Microsoft Excel-brugergrænseflade. Så længe der findes en forbindelse til ERP-systemet i OSR Cloud, kan brugerne bruge OSR Report Designer til at oprette rapporter over dataene i deres organisation. Du kan finde en yderligere beskrivelse af, hvordan man opretter en forbindelse til ERP-systemet i OSR Cloud, ved at gå til https://help.onestopreporting.com/help/datahub/create-a-connection/

Hvem bør læse denne vejledning

Denne vejledning er udarbejdet til OSR-administratorer og superbrugere, som er ansvarlige for at designe rapportskabeloner.

Hvad er medtaget i denne vejledning

Denne vejledning er udarbejdet til at give en dybdegående forståelse af, hvordan man anvender funktionerne i OSR Report Designer. Når du navigerer i denne brugervejledning, kan de følgende oplysninger om hovedafsnittene være til nytte.

OSR Report Designer Oversigt:

Dette afsnit giver en introduktion til OSR Report Designer og indeholder oplysninger om menuer og værktøjslinjer.

Oprettelse af rapporter med OSR Report Designer:

Dette afsnit beskriver de tilgængelige funktioner i OSR Report Designer til design og udførelse af rapporter, herunder udvidelse af grupper, opsummering, og drilldown.

Symboler og regler

Denne brugervejledning anvender følgende ikoner til tips, noter og advarsler:

Symbol Beskrivelse
  Angiver nyttige tips, genveje og forslag.
  Angiver situationer, hvor vi anbefaler at være særligt opmærksom, når opgaverne udføres. Typisk omfatter dette forsigtighedsråd om at udføre trinnene i den rigtige rækkefølge eller vigtige påmindelser om, hvordan anden information i OSR kan blive berørt.