Fra OSR Report Designer kan rapportdefinitionen udføres fra fanen Kør (1) i menuen Designer som vist i figuren nedenfor.

Figur: Fanen Kør

Afhængigt af rapportdefinitionen kan der være flere parametre (2). For hver parameter kan du bruge knappen Opslag til at vælge den ønskede parameter. (Se knappen Rapportparametre for flere oplysninger).

Når du har valgt parametrene, skal du klikke på Kør for at udføre rapporten (3).