Statiske rapporter er normale Excel-rapporter uden forbindelse til OSR Cloud, som kan e-mailes til brugere uden licens.

Opret en statisk rapport

  1. Gå til fanen Kør, og klik på rullepilen i knappen Kør, og vælg Udgiv.
    Når du har klikket på knappen Udgiv, forsvinder menuen Designer.
  2. Gem den statiske rapport som en almindelig Excel-fil.

Du kan nu dele rapporten med brugere uden licens.

BEMÆRK: Hvis forbindelsen til OSR Cloud stoppes eller afbrydes på noget tidspunkt, genereres rapporten ikke korrekt. Det vil ske, hvis selvom forbindelsen genoprettes.