Dataelementer

Dataelementer kan findes i fanen Design i området Designer Menu på skærmen. Dataelementer betragtes som undergrupper og rummer information om det pågældende modul. Mens du designer en rapportskabelon, kan du trække forskellige typer dataelementer ind i Excel-regnearket.

Figur: Dataelementer i Report Designer

De tre typer dataelementer er:

Dimension

 Dimensioner repræsenterer en tabel i den forbundne database. Hvis dimensionen ekspanderes ved at klikke på knappen til venstre for dimensionsnavnet, vil alle dimensionens attributter blive vist. Alle attributter og dimensionerne kan anvendes som filtre eller blive vist i rapportvisningen.

Let dimension

Lette dimensioner repræsenterer et beskrivende felt i den forbundne databases transaktionstabel. Lette dimensioner kan bruges som et filter eller vises i rapportvisningen.

 Måling

Målinger repræsenterer et værdifelt i den forbundne databases transaktionstabel. Målinger kan bruges som et filter eller vises i rapportvisningen.

BEMÆRK: De forskellige typer af dataelementer vil udløse bestemte funktioner, for eksempel gruppering eller filtre.