Drill-To er en avanceret drilldown-funktion, som tillader brugere at udføre drilldown på tværs af flere moduler. Brugere kan for eksempel begynde med en rapport, der viser værdier fra Finans og derefter udføre drilldown for at se de underliggende værdier fra underregnskabet Debitorer.

For at bruge funktionen Drill-To skal du konfigurere Drill-To-definition i rapportskabelonen. Drill-To-definitioner skal oprettes på celleniveau ved at vælge en celle, der bliver den fælles dimension for to forskellige moduler. For eksempel kan den fælles dimension være Kontonummer eller Bilagsnummer. Når funktionen Drill-To anvendes, bruger OSR Report Designer den specificerede dimension til at modtage poster fra underregnskabet.

Illustrationen nedenfor viser de grænseflader, der indgår i at konfigurere funktionen Drill-To.

Knap Funktion
1 Fanen Drill-To Denne fane er kun tilgængelig når du har valgt en celle.
2 Opret Denne knap opretter en ny definition af Drill-To og åbner Drill-To-generator.
3 Drill-To-element Der genereres en liste med definitioner af detaljeniveau anvendt på den pågældende celle.. Du kan redigere eller slette definitionen ved at klikke på de relevante knapper.

Du kan konfigurere Drill-To-definition gennem drill-to-generatoren. Konfigurationen er obligatorisk, så OSR Report Designer kan filtrere igennem til det rigtige underregnskab ved hjælp af parametre eller drilldown-kildedimensioner.

Figur: Dialogboksen Drill-To-generator

Navn på grænseflade Funktion
1 Navn Opret et beskrivende navn, så du nemt kan identificere Drill-To-definitionen.
2 Søg Søg efter dataelementer i dit ERP-system.
3 Modulliste I dette afsnit vises valget af Moduler. Fra listen over Moduler kan du trække dimensioner ind i Drill-To-detaljer og filterafsnittet for at konfigurere Drill-To-definitionen.
4 Drill-To-detaljer Dataelementer kan trækkes ind i dette afsnit for at oprette kolonneoverskrifter i det resulterende Drill-To-regneark. Kolonneoverskrifterne kan omarrangeres ved at trække i overskriftstitlen. Desuden kan dataelementer fjernes ved at klikke én gang på overskriftstitlen.
5  Drill-To-filtre Dataelementer kan trækkes ind i filterafsnittet, så Drill-To-definition kan konfigureres til at filtrere til de rigtige detaljerede transaktioner.


Når du bruger knappen Opslag i Drill-To-filtrene, har du disse valgmuligheder:

Figur: Dialogboksen Drill-To-opslag

Fane Beskrivelse
Liste På denne fane kan du vælge et filter baseret på en konstant værdi.
Parameter På denne fane kan du vælge et filter baseret på en parameter fra rapportdefinitionen.
Drill-To På denne fane kan du vælge et filter baseret på attributkonteksten af den oprindelige celle for Drill-To. De tilgængelige felter i denne fane baseres på dimensionerne og attributterne, der er anvendt på den pågældende række eller kolonne i rapportdefinitionen.