I dette afsnit oprettes en simpel Drill-To-definition, som giver brugere mulighed for at køre et driftsregnskab og udføre drilldown til et HR-underregnskab. I HR-underregnskabet er der detaljer om medarbejderens løn. I det simple driftsregnskab er der kun en opsummeret værdi.

Begynd med et simpelt driftsregnskab som vist i figuren nedenfor. Drill-To-definitionen oprettes i celle E12 og konfigureres til at udføre drilldown til HR-underregnskabet.

Følg disse trin for at konfigurere denne Drill-To-definition:

1. Klik på cellen, som svarer til feltet Beløb i afsnittet Udgifter. 

2. I Layouteditoren, i fanen Drill-To, skal du klikke på knappen Opret for at oprette en ny definition.

Dialogboksen Drill-To-generator åbnes.

3.  Gå til feltet Navn, og indtast DR til HR-drill.

4. Åbn underregnskabet Lønningsliste i underregnskabet.

5. Fra underregnskabet Løn skal du trække de dimensioner, du vil vise i Drill-To-rapporten, ind i området Drill-To-detaljer.  

Konfigurer derefter de filtre, der skal bruges til at udføre drilldown til værdierne i underregnskabet. Disse filtre er afgørende for opsætning af den korrekte Drill-To-definition. Dimensioner, der bruges i den oprindelige rapportskabelon , kan anvendes, så data fra urelaterede dimensionskoder kan filtreres fra.

I dette eksempel refererer filtrene Konto og Periode til drilldown-kildens konto og perioder. Det betyder, at OSR Report Designer vil referere til dimensionskoden, der findes i den pågældende række eller kolonne, når funktionen Drill-To anvendes.

Dimensionen Kategori bruger et statisk filter, mens filtrene Afdeling, Enhed og Scenario bruger parametrene fra rapportdefinitionen.

Drill-To-definitionen er nu konfigureret, og rapporten er klar til at blive kørt.

Brug valgmuligheden Drill-To på en udført rapport

  1. Højreklik på celle E15.
  2. Klik i genvejsmenuen på OneStop Reporting > menuvalget Drill-To.

Figur: Genereret rapport med OSR-valgmuligheden Drill-To som højreklik

Drill-To-resultatet opretter et nyt ark og viser værdier baseret på Drill-To-detaljer og filtre, som blev konfigureret i de ovenstående trin.

Figur: Drill-To-ark i udført rapport