Før design af en rapport med OSR Report Designer er det vigtigt at forstå, hvordan OSR Report Designer anvender dimensioner, så rapporterne kan oprettes effektivt.

Helt grundlæggende giver OSR Report Designer mere kontrol over projektmappen end traditionelle Excel-udvidelsesprogrammer, der kun anvender forretningsregler på celleniveau.

OSR Report Designer giver dig mulighed for at indsætte forretningsregler på fire niveauer:

  • Rapportniveau: Anvendes på hele rapporten
  • Kolonneniveau: Anvendes på alle celler i den relevante kolonne
  • Rækkeniveau: Anvendes på alle celler i den relevante række
  • Celleniveau: Anvendes kun på den relevante celle

Et typisk eksempel ville være et regnskab med følgende placering i for forretningsregler:

– Periode og afdeling/firma-parametre (filtre): Rapportniveau

– Kontovalg: Rækkeniveau

– Periodevalg (Aktuel periode, År til dato osv.): Kolonneniveau

– Sum- og variansformler: Celleniveau

Du kan se forretningsregler i vinduet Layouteditor ved at klikke på boksene, der vises for arkniveauet og række- eller kolonneniveauet som vist i figuren.

For at se en forretningsregel på celleniveau skal du klikke på den pågældende celle i Excel-regnearket.