Hvis rapporten generer data, der indeholder foranstillede nuller (f.eks. Afdeling nummereret 000), vil Excel kun vise et enkelt 0.

Imidlertid kan du vise foranstillede nuller korrekt ved blot at tilføje parenteser før og efter OSR-funktionen på formellinjen. Se nedenstående figur.