Excel har to forskellige indbyggede sikkerhedsfunktioner.

Den første er sikkerhed på Excel-filniveau. Du kan beskytte hele filen ved at kræve en adgangskode for at åbne og ændre projektmappen. Denne type af sikkerhed forstyrrer ikke OSR Report Designer og begrænser alene dem, der kan få adgang til rapportdefinitionen. For yderligere oplysninger om sikkerhed på filniveau henvises til den relevante Microsoft Excel-dokumentation.

Den anden form for indbygget sikkerhed for Excel er funktionen beskyt regneark eller beskyt projektmappe. Ved at benytte en af disse funktioner kan du låse regnearkets celler, så brugerne ikke kan ændre indholdet af låste celler, medmindre regnearket eller projektmappen er ubeskyttet. Hvis denne funktion anvendes, er der direkte interaktion med OSR Report Designer, der læser den beskyttede rapportdefinition. Derfor skal rapportudviklere angive den adgangskode, der bruges til at låse regnearket/projektmappen, i fanen Rapportegenskaber -> fanen Beskyttelse (se figuren nedenfor). Ellers genereres rapporten ikke, og der vises en fejlmeddelelse.