I en rapportdefinition, som er oprettet med OSR Report Designer, kan kopiering og indsætning være anderledes end i en almindelig projektmappe i Excel. Det skyldes, at forretningsregler ikke kun anvendes på celleniveau, men også på rapport-, række- og kolonneniveau. Dette afsnit forklarer reglerne for kopiering og indsætning for forskellige niveauer af forretningsregler.

Celleniveau

Reglerne for kopiering og indsætning i OSR Report Designer er de samme som for en almindelig projektmappe. Som standard bevares formler og grupperinger.

Række-/kolonneniveau

Reglerne for kopiering og indsætning i OSR Report Designer er de samme som for en almindelig projektmappe, når der arbejdes i et enkelt regneark. Som standard bevares formler og grupperinger.

BEMÆRK: Hvis rækker/kolonner indsættes på en anden fane end i originalkilden, bevares grupperinger ikke.

Rapportniveau

Reglerne for kopiering og indsætning i OSR Report Designer for en helt ny fane kræver, at du bruger en særlig kopieringsmenu. Når du bruger denne menu, bevares alle formler, grupperinger og parametre.

  1. Højreklik på den ønskede fane for at kopiere.
  2. Vælg OneStop Reporting > Kopier.
  3. Højreklik derefter på en tom fane, og vælg OneStop Reporting > Indsæt som ny.

!  Indsættelse af fanen overskriver al information på fanen, der blev valgt i det tredje trin. Det er meget vigtigt at oprette et tomt regneark, så der ikke mistes data.