Layouteditoren bruges primært til at håndtere filtre, gruppering/sortering og funktioner for forretningsregler på celle-, række-, kolonne- og arkniveau.

Klik på knappen Layouteditor i Excel-båndet OneStop Reporting for at åbne Layouteditoren. De forskellige funktioner i Layouteditoren forklares i de næste afsnit.

Figur: Layouteditor – Report Designer