Ekspanderende grupper er en vigtig del af OSR Report Designer. Dette omfatter for eksempel oprettelse af en liste over hver konto snarere end at gruppere kontiene sammen og vise en total for alle konti.

Opret ekspanderende grupper

Sådan oprettes ekspanderende grupper:

  1. I vinduet Layouteditor skal du markere afkrydsningsfeltet Ekspanderende for at oprette ekspanderende grupper i den angivne række eller kolonne for dataelementer, der er blevet indstillet til Gruppe i fanen Gruppering/sortering.

TIP: Den hurtigste måde til at oprette en ekspanderende gruppe er at trække et dataelement, for eksempel Sælger, ind i rapportdefinitionen og vælge Opret en ny udvalgsgruppe i række eller Opret en ny udvalgsgruppe i kolonne. Som standard opretter OSR Report Designer en ekspanderende gruppe og viser gruppen i fanen Gruppering/sortering i vinduet Layouteditor.

Figur: Fremgangsmåden for oprettelse af ekspanderende grupper i Layouteditoren

 

TIP: Hvis rækken/kolonnen er en ekspanderende gruppe, vises den med et lille grønt plus-ikon i feltet for den pågældende række eller kolonne.

Hvis rapporten er genereret, og der ikke er oprettet en ekspanderende gruppe, vil rapporten resultere i en konsolidering af alle data i kontoen som vist i figuren nedenfor.

Figur: Rapport uden ekspanderende gruppe

Hvis en ekspanderende gruppe er oprettet, vil oplysninger om kontoen på den anden side være givet som vist i nedenstående figur.

Figur: Rapport med ekspanderende gruppe