Oprettelse og håndtering af filtre er en nøglefunktion i design af en rapportdefinition. Du kan anvende filtre på grupper oprettet på ark-, række-, kolonne- eller celleniveau. Sådan opretter du et filter:

  • Træk et element fra menuen Report Designer ind i det relevante område i fanen Filtre i Layouteditoren (området under teksten Træk felter ind i området nedenfor for at oprette filtre). Et eksempel er vist i figuren nedenfor.

Figur: Anvend filtre

Du kan få adgang til eksisterende filtre ved at klikke på felterne i den pågældende række eller kolonne som vist i nedenstående figur. Fra vinduet Layouteditor kan du redigere og slette filtre.

Figur: Adgang til filtre i Layouteditoren

De næste afsnit omhandler grundlæggende konfiguration af filtre: