Filtre kan konfigureres yderligere med funktionen dimension opslag:

  1. Klik på knappen Dimension opslag for at vise de tilgængelige attributter til filteret for den pågældende dimension.

2. I dialogboksen Opslag kan du specificere, at dimensionen forbliver statisk eller dynamisk afhængigt af rapportens krav.

Et statisk filter oprettes ved at vælge fanen Liste i vinduet Opslag. Vælg den ønskede konto, afdeling, enhed osv., og klik på OK.

Dialogboksen Brug områder: Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og der er valgt flere dataelementer, bliver de valgte data vist som et område i tekstfeltet nederst i vinduet. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, vises alle de markerede data individuelt i det nederste tekstfelt.

En parameter kan oprettes manuelt ved at indtaste {@Dimension_Name}.

For Periode-dimensioner kan du angive værdien aktuel periode +/- for parametre for en enkelt periode. Det tillader, at OSR Report Designer vælger den rigtige periode baseret på computerens dato. Derfor behøver rapportparametre ikke at blive opdateret manuelt, inden en tidsplanlagt rapport køres.

NÆSTE: Arbejde med operatorer.