Brug af operatorer er én metode til at oprette et brugerdefineret filter. Ligesom operatorer i matematik eller programmeringssprog dikterer operatorerne en handling eller procedure, som skal udføres af OSR Report Designer.

Figur: Filteroperatorer i Report Designer

I den første rulleliste er disse to valgmuligheder tilgængelige:

Indstilling Funktion
tom Inkluderer alle data inde i det specificerede filter.
Ikke Inkluderer alle data uden for det specificerede filter.

Hvis der er flere filtre i samme gruppe, vil disse valgmuligheder være tilgængelige i den første rulleliste:

Indstilling Funktion
Og Vil filtrere den første betingelse OG den anden betingelse.
Eller Vil filtrere den første betingelse ELLER den anden betingelse.
Og ikke Vil filtrere den første betingelse OG IKKE den anden betingelse.
Eller ikke Vil filtrere den første betingelse ELLER IKKE den anden betingelse.

I den andenrullemenu er disse filteroperatorer tilgængelige:

Indstilling  Funktion
I  dimension er i … (de valgte parametre)
<>  dimension er Ikke lig med … (de valgte parametre)
<  dimension er Mindre end … (for numeriske værdier)
>  dimension er Større end … (for numeriske værdier)
<=  dimension er Mindre end eller lig med … (for numeriske værdier)
>=  dimension er Større end eller lig med … (for numeriske værdier)
Begynder med  dimension Begynder med … (for enhver sætning indeholdt i dimensionen)
Ender med  dimensionEnder med … (for enhver sætning indeholdt i dimensionen)
Indeholder  dimension Indeholder … (enhver del af sætningen indeholdt i dimensionen)
Like  OSR Report Designer vil hente alle data ved hjælpe af “LIKE …” i SQL.*

*Operatoren Like er for avancerede brugere og kræver kendskab til SQL.