Du får adgang til gruppering og sortering ved at klikke på fanen Gruppering/sortering i vinduet Layouteditor.

BEMÆRK: Fanen Gruppering/sortering er ikke tilgængelig, hvis rapportniveauet er valgt. Desuden forekommer gruppering ikke, hvis markeringen i afkrydsningsfeltet Ekspanderende fjernes.

Figur: Valgmuligheder for gruppering og sortering

Ikon Funktion
1   Forøg eller formindsk rangfølgen af dataelementet i sorteringsrækkefølgen.
2   Vælg visningsindstilling for rækken, kolonnen eller cellen. De tilgængelige valgmuligheder er Ingen, Gruppe, Sum, Min, Maks og Antal.
3   Hvis dette ikon vises, sorteres der i stigende rækkefølge for gruppen. Klik på dette ikon for at skifte mellem sorteringsmulighederne.
3   Hvis dette ikon vises, findes der ikke sortering for gruppen. Klik på dette ikon for at skifte mellem sorteringsmulighederne.
3   Hvis dette ikon vises, sorteres der i faldende rækkefølge for gruppen. Klik på dette ikon for at skifte mellem sorteringsmulighederne.
4 Slet dataelementet fra fanen Gruppering/sortering.