OSR Report Designer vil automatisk vise dataelementer på række- eller kolonneniveau, hvis en dimension eller let dimension trækkes ind i en celle, og der allerede findes en gruppe på række- eller kolonneniveau. Et eksempel er vist i figuren nedenfor.

rundlæggende vil en gruppering af dimensionen konto vise resultaterne på kontoniveau, selvom der er detaljerede underkonti. Hvis kontodatafeltet ikke grupperes, viser rapporten alle underkonti på kørselstidspunktet.

Du kan finde flere oplysninger om grupper under Ekspanderende grupper.