På kolonne- og rækkeniveau kan dimensioner genordnes for at skabe et sorteringshierarki ved at klikke på pilknapperne ved siden af dimensionsnavnet. I indstillingerne vist i den nedenstående illustration vil den genererede rapport for eksempel blive præsenteret i numerisk rækkefølge efter kontonummer (som vist i illustrationen til venstre nedenfor). Hvis dimensionen Beskrivelse på den anden side flyttes, så den har forrang over Konto, præsenteres den genererede rapport i alfabetisk rækkefølge efter kontobeskrivelsen (som vist i illustrationen til højre nedenfor).     Desuden vil OSR Report Designer automatisk vise dataelementer i Layouteditoren på celleniveau, hvis en måling er blevet trukket ind i en celle, og der allerede findes en gruppe på række- eller kolonneniveau. De samme valgmuligheder er tilgængelige for gruppering og sortering på celleniveau. Illustrationen herunder viser et eksempel.