Du finder ERP-modulerne i fanen Design i menuområdet Report Designer i skærmbilledet, der er vist i nedenstående figur.

Figur: ERP-moduler i menuen Report Designer

ERP-moduler repræsenterer det første lag af organisationsoplysninger i databasen og indeholder attributter og dimensioner, som kan trækkes ind i rapportdefinitionen.