Administrer parametre via knappen Rapportparametre

Rapportparametre kan administreres på to forskellige måder. Den første måde er at bruge knappen Rapportparametre i OneStop Reporting Excel-båndet. Vinduet Rapportparametre gør det muligt for dig at oprette, ændre og slette parametre.

Sådan oprettes en parameter:

  • Træk et dataelement fra menuen Designer ind i vinduet Rapportparameter.

Sådan ændres en parameter:

  • Klik på blyant-knappen .

Sådan slettes en parameter:

  • Klik på den røde x-knap .

Sådan ændres rækkefølgen af parametre:

  • Brug den blå pilknap , som herefter påvirker rækkefølgen af parametre i fanen Kør i OSR Report Designer. Dette påvirker også visningsrækkefølgen af parametre ved kørsel af rapporten fra modulet Rapportering i OSR-portalen.

Uanset om du opretter eller ændrer en parameter, får du adgang til guiden Rapportparameter. Guiden består af tre sider, der er forklaret nedenfor. På første side skal du angive navnet på parameteren og den ledetekst, der skal vises, når du kører rapporten fra fanen Kør i OSR Report Designer. Denne tekst vises også for rapporten i modulet Rapportering i OSR-portalen.

Figur: Guiden Rapportparameter: Navn og ledetekst

Parameternavnet kan ikke ændres efter den første oprettelse af parameteren. På næste side kan du vælge layout for parameterens ledetekst. Som standard vælges Rediger opslag, men det kan du ændre, så det passer til rapportens krav.

Figur: Guiden Rapportparameter: Layout for ledetekst

På sidste side i guiden Rapportparameter kan du ændre disse indstillinger:

Figur: Guiden Rapportparameter: Andre indstillinger

 

Indstilling Funktion
Standardværdi Værdien eller værdierne, der indtastes i tekstfeltet eller vælges med knappen Opslag indsættes automatisk for parameteren, når fanen Kør tilgås. Imidlertid kan værdien ændres på kørselstidspunktet.
Opslagsfilter Superbrugere kan administrere, hvilke data brugerne kan vise i vinduet Opslag for den pågældende parameter. For eksempel kan denne funktion være nyttig, når rapporter kun skal køres for de sidste to perioder. Vær opmærksom på, at denne funktion ikke tilsidesætter begrænsninger angivet i administrationsindstillingerne i OSR Portal. Hvis en værdi udelukkes i indstillingerne under Administration for brugeren, vil den aldrig blive vist i vinduet Opslag for den pågældende bruger.
Skjult Aktivering af denne funktion vil skjule parameteren i fanen Kør. Denne funktion er nyttig, når parameteren kræves til test, mens parameteren i drift altid vil have den samme værdi. BEMÆRK: Hvis funktionen Skjult er aktiveret, skal brugerne vælge en standardværdi.
Tillad tomme (=alle) Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan rapporten udføres, selvom denne parameter er tom. Hvis parameteren er tom, vil rapporten indeholde alle værdier.
Tillad valg af flere Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan der vælges flere værdier i parameter-ledeteksten (det vil sige flere projekter kontra ét projekt)
Opret ark pr. værdi Hvis afkrydsningsfeltet markeres, vil OSR Report Designer oprette et nyt Excel-ark i samme projektmappe for hver unik værdi, der vælges for parameteren (for eksempel vil markering af flere afdelinger vil resultere i et ark for hver markeret afdeling).
Felt til arknavn Hvis værdien Opret ark pr. værdi er aktiv, kan brugere specificere navnet på det nye ark ved at bruge valgmuligheden Opslag.