Sammenkædning af ark i OSR Report Designer kan ikke gøres på samme måde som i en almindelig projektmappe. For at sammenkæde ark i OSR Report Designer kræves der formler på grund af kompleksiteten i forbindelse med ekspanderende grupper og referencer mellem regneark. Dette afsnit forklarer trinnene til opsætning af et enkelt, sammenkædet ark. Konceptet kan anvendes på design af mere komplekse rapporter.

Sammenkæd ark

I dette eksempel oprettes to identiske ark, hvor det andet ark refererer til celler fra det første ark.

1. Opret en enkel rapport med følgende elementer:

  • Fra mappen Finans skal du indsætte afdeling, konto beskrivelse (under dimensionen Konto) og beløb i cellerne B8 til og med E8.
  • Træk dimensionen Periode ind i celle E6
  • Træk funktionen År til dato fra modulet Periodefunktioner ind i celle E3.

Rapporten bør se ud som i figuren nedenfor.
BEMÆRK: Sørg for, at der er oprettet en gruppe på række 8 og kolonne E.

2. Højreklik på og vælg regnearket, og vælg OneStop Reporting > Kopier.

3. Opret et nyt regneark.

4. Højreklik på den nye arkfane, og vælg OneStop Reporting > Indsæt som ny.

Nu skal du oprette reference navne på det første ark.

5. Vælg det første ark (Ark 1), og markér cellerne E6 og F6. Omdøb dette sæt af celler til Periode2 i navnefeltet.

BEMÆRK: Grunden til at vælge et ekstra felt til højre er, at gruppen i kolonne E indeholder en ekspanderende gruppe, som resulterer i et ukendt antal kolonner. Ved at vælge den ekstra celle sikres det, at alle kolonner, der oprettes ved ekspanderingen, medtages i referencen. Det samme ville gælde, hvis der fandtes en ekspanderende gruppe i rækkegruppen. For en ekspanderende gruppe på en række må den ekstra valgte celle dog ikke være én celle længere nede.

6. Tilgå derefter den kopierede udgave af rapporten i Sheet1(1). Slet indholdet af celle E6, og sammenkæd perioden fra det oprindelige ark ved at indtaste formlen =INDIRECT(“Ark1!Periode2”).

Rapporten kan nu udføres, og arkene vil se identiske ud, fordi dimensionen Periode i det andet ark refererer til dimensionen Periode i det oprindelige ark.