Layouteditor

Layouteditoren gør det muligt for dig at oprette, redigere og slette forretningsregler. Vinduet Layouteditor kan tilgås via knappen Layouteditor OneStop Reporting Excel-båndet. Vinduet Layout Editor vinduet indeholder elementerne vist i figuren:

Figur: Grænsefladeelementer i layouteditoren

Rapportniveau (arkfiltre) (1)

Vælger hele rapporten, så regler (parametre) kan anvendes på hele Excel-rapporten.

Kolonne-/rækkeniveau (Kolonnevalg/rækkevalg) (2)

Brugere kan vælge en kolonne eller række for at oprette, redigere eller slette forretningsregler på kolonne- eller rækkeniveau.

Indstillinger for datavisning (3)

Du kan angive indstillingerne for visning af data i rapporten.

Indstilling Funktion
Ekspanderende Hvis dette felt er markeret, viser rapporten en liste over detaljer om dimensioner og opretter, hvad der kaldes en ekspanderende gruppe, en liste for hver konto snarere end gruppering af konti og visning af en total. Kun tilgængelig på række- eller kolonneniveau.
Vis tomme poster Hvis dette markeres, viser rapporten dimensioner med tomme poster i rapporten. Hvis markeringen fjernes i afkrydsningsfeltet, vises tomme datasæt ikke. Kun tilgængelig på række- eller kolonneniveau.
Grænse Hvis dette vælges, viser rapporten dimensioner med tomme poster i rapporten. Hvis markeringen fjernes i afkrydsningsfeltet, vises tomme datasæt ikke. Kun tilgængelig på række- eller kolonneniveau.

Redigeringsområde til filtre, gruppering/sortering og funktioner (4)

I dette område kan du angive indstillinger for filtre, gruppering/sortering og funktioner.

Faner (filtre, gruppering/sortering og funktioner) (5)

Fanerne giver dig mulighed for at konfigurere forskellige regler for det valgte niveau. For yderligere oplysninger om de forskellige valgmuligheder, se afsnittet Layouteditor.