OneStop Rapportering Excel-båndet findes øverst i Excel-vinduet og giver let navigation og adgang til nøglefunktionerne i OSR Report Designer.

Excel-båndknap  Funktion
  Opretter en ny rapport i en ny projektmappe.
  Bruger den aktuelle projektmappe som grundlag for en ny rapport.
  Gør det muligt for dig at uploade en rapport til OSR-portalen.
  Tillader dig at ændre brugerkonti ved at åbne dialogboksen Logon.
  Åbner dialogboksen Konfiguration , som gør det muligt for dig at konfigurere firmaet.
  Gør det muligt for dig at angive valgfri ekstra information som f.eks. rapporttitel og -beskrivelse. Gør det muligt for dig at angive adgangskoden for beskyttede regneark.
Giver adgang til indstillinger for rapportadfærd, oplysninger om versionen af OSR Report Designer og diverse indstillinger.
Åbner og lukker menuen Designer i venstre side af skærmen, hvor du finder de integrerede felter fra ERP-systemet samt foruddefinerede periodefunktioner.
  Åbner og lukker vinduet Layouteditor, hvor du kan anvende filtre, sortering og gruppering for rapporten.
  Aktiverer og deaktiverer layout-kommentarer, som viser filtre, grupperinger og funktioner, der bruges på ark-, række-, kolonne- eller celleniveau i rapporten.
  Åbner og lukker dialogboksen Rapportparametre, hvor du kan administrere egenskaberne for de parametre, der er blevet anvendt på rapportdefinitionen.
  Aktiverer og deaktiverer automatisk oprettelse af parametre. Når den er deaktiveret, oprettes der ikke rapportparametre, medmindre du udtrykkeligt opretter én ved hjælp af dialogboksen Rapportparametre.

Valgmuligheder

Ved klik på knappen Valgmuligheder åbnes dialogboksen Report Designer valgmuligheder. Denne dialogboks indeholder tre faner: