Brugeradministration

Du kan angive tilladelser, dataadgang og funktionsadgang for brugere og roller. BEMÆRK: Dataadgang på brugerniveau tilsidesætter altid dataadgang på en rolle.

Indstil tilladelser for en bruger

 1. Klik på Indstillinger > Administration.
 2. Klik på fanen Brugere.
 3. Klik på brugerens navn på listen.
 4. I den menu, der åbnes til højre, skal du klikke på rullemenuen Tilladelser.
 5. Brug omskifterne Tilladelse til at indstille tilladelser. Se tabellen nedenfor for beskrivelser.
Tilladelse Beskrivelse
Kan udføre detaljefokus (drill down) Gør det muligt for brugere at udføre detaljefokus (drill down) og se de underliggende detaljer af den værdi, der præsenteres i en rapport.
Kan importere firmadata Giver brugere adgang til modulet Hent data, hvor de kan administrere forbindelser til deres ERP-system og importere data.
Kan administrere kategorier Tillader brugere at oprette kategorier i modulerne Live-rapportering og Budgettering.
Kan vise bilag Tillader brugere at udføre detaljefokus (drill down) for at se bilag.
Fuld dataadgang Giver brugere fuld adgang til alle firmaer under lejeren. Hvis dette ikke vælges, kan du administrere adgangen til de forskellige firmaer under afsnittet Dataadgang.

Indstil dataadgang for en bruger

 1. Klik på Indstillinger > Administration.
 2. Klik på fanen Brugere.
 3. Klik på en bruger på listen.
 4. I den menu, der åbnes til højre, skal du klikke på rullemenuen Dataadgang. På listen kan du se, hvilke integrationer, som brugeren har adgang til.
 5. I listen over firmaer skal du klikke på Tilføj for at give brugeren adgang.
 6. For at give brugeren eller rollen adgang til bestemte moduler og dimensioner skal du klikke på Rediger. Dialogboksen Angiv adgangsfiltre vises. Her kan du definere filtre for bestemte moduler og dimensioner i det valgte firma.
 7. Klik på modulerne og dimensioner på listen i venstre side, og træk og slip dem til højre side af dialogboksen. Filteret vises med en orange boks. BEMÆRK: Hvis du tilføjer identiske moduler eller dimensioner som filtre, grupperes disse filtre med den logiske operator OG. Klik på Og for at ændre den logiske operator.
 8. Klik på Hvor for at vælge, hvorvidt du vil medtage (Hvor)– eller udelade (Hvor ikke)-data, der matcher dette filter.
 9. Klik på I for at vælge en operatør.
 10. Klik på {intet filter} (eller andre kriterier, der vises i den orange boks) for at angive kriterier for filteret.
 11. Brug CTRL+klik eller SHIFT+klik til at vælge værdier fra listen. Filterfeltet nederst i dialogboksen er opdateret med de valgte værdier. Du kan også indtaste værdier manuelt.
 12. Brug områder: Fjern markeringen af denne indstilling for at vise alle værdier i et område.
 13. Medtag tomme: Vælg denne indstilling for at medtage data, hvor der ikke er angivet en værdi (NULL).
 14. Klik på Brug værdi. Filteret føjes til listen.
 15. Gentag trin 6-13 for at tilføje flere filtre. Eksempel: Brug filteret “Hvor modul I*” filter til at give adgang til alle data, og tilføj derefter en “Hvor ikke dimension I dimensionsnavn” for at udelade en eller flere dimensioner.
 16. Klik på OK, når du er færdig.

 

Indstil funktionsadgang for en bruger

 1. Klik på Indstillinger > Administration.
 2. Klik på fanen Brugere.
 3. Klik på en bruger på listen.
 4. I den menu, der åbnes til højre, skal du klikke på rullemenuen Funktionsadgang.
 5. Brug omskifterne for Funktionsadgang for at give brugerne adgang til modulerne i OSR Portal.

 

Fjern dataadgang

 1. Klik på Indstillinger > Administration.
 2. Klik på fanen Brugere.
 3. Klik på en bruger på listen.
 4. I den menu, der åbnes til højre, skal du klikke på rullemenuen Dataadgang. På listen kan du se, hvilke integrationer, som brugeren har adgang til.
 5. I listen over firmaer, klik påEdit .
 6. I dialogboksen Angiv adgangsfiltre klik på Fjern filter.

 

BEMÆRK: Du kan også indstille tilladelser, dataadgang og funktionsadgang på rolleniveau. Se Opret ny rolle for en lejer.