Du kan tilføje, redigere og slette de distributionsregler, der bruges i funktionen Spredning i modulet Budgettering (se Rediger budgetdata). Distributionsregler, som bruges til at sprede et beløb over et nærmere angivet antal perioder/celler (som regel 12 måneder). Klik på linket Distributionsregler nedenfor for yderligere beskrivelse.