Distributionsregler

I denne visning kan du tilføje, redigere og slette de distributionsregler, der bruges i funktionen Spredning i modulet Budgettering (se Rediger budgetdata). Distributionsregler, som bruges til at sprede et beløb over et nærmere angivet antal perioder/celler (som regel 12 måneder). Portalen har nogle foruddefinerede distributionsregler. Sådan opretter du en distributionsregel:

  1. Klik på Indstillinger.
  2. Klik på Distributionsregler. Eksisterende regler vises på listen.
  3. Klik på  Ny række. En ny række føjes til listen.
  4. Indtast et navn for reglen i kolonnen Navn.
  5. Standardkonfigurationen er 12 vægtningstal, ét for hver måned i året. Du kan dog tilføje eller fjerne felter værdi ved at klikke på +/- efter rækken. BEMÆRK: Antallet af perioder/celler i en regel skal svare til antallet af kolonner i budgettet, som reglen skal bruges i. Hvis disse ikke matcher, vil reglen ikke være tilgængelig på listen med Brug distributionsregel i Spredning.
  6. Indtast vægtningstallene i cellerne. Eksempel 1: Hvis du vil sprede beløbet jævnt på den første måned i hvert kvartal, skal du indtaste 1 i cellerne 1, 4, 7 og 10. Indtast 0 i de resterende celler. Eksempel 2: Hvis du vil sprede beløbet jævnt, med undtagelse af april og august, hvor beløbet skal fordobles: Indtast 2 i celle 4 og 8, og 1 i de øvrige celler.
  7. Klik på Gem Gem.

Distributionsreglen vil være tilgængelig for alle brugere.