Here, you find documentation on how to set up the Budget Package.

Please click the link below (the documentation is in Norwegian only):

 

1.0 Forberedelse til installasjon av OSR Budsjettpakke

1.1 Generell innføring i OSR Budsjettpakke

1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt