• Data Import Jobs

  At OSR (https://portal.onestopreporting.com/), under Get Data Data Import Jobs +New Select Connection Select Companies Select Data you find a overview over the periods you can run data for.

  If you select This Year or This Month or equivalent in Data Import Jobs, and set this up to run on schedule, it will always retrieve data until today’s date. This Year will retrieve all data for 2018 (which is registered to the job is run). This Month will retrieve all data this month – until the time the job is run. However, if you set specific date ranges, it will only retrieve updated numbers if something is registered back in time within the range you set up.

 • Create a connection to Xero

  1. Click  Get Data on the left menu bar. A dialog will open on the right side of the menu bar.
  2. Click Connections.
  3. Click +New on the right side.
  4. Select Xero as your connection and click Next.
  5. Create a name for your connection and click the yellow box with the Xero icon.
  6. In the external dialog box that opens, enter your Xero username and password.
  7. Click Allow accessIf your authentification is successful, a dialog box will open.
  8. Select the companies you have data access to, and click Finish

   

  You are now connected to your Xero data.

   

  The next step is to create a Data Import Job to transfer data from the Xero to OSR Portal, so that you can start executing reports.

 • Create a connection to QuickBooks Online

  1. Go to Get Data in the left menu bar.
  2. Click Connections.
  3. Click + New in the top right corner.
  4. Select QuickBooks Online as your connection and click +Next.
  5. Create a name for your connection and click on the yellow box with the visible QuickBooks Online icon.
  6. In the external dialog box that opens, enter your QuickBooks Online username and password.
  7. Select company you would like to connect to
  8. Click Authorize

   

  You are now connected to your QuickBooks Online data.

  The next step is to create a Data Import Job to transfer data from the QuickBooks Online to OSR Portal, so that you can start executing reports.

 • How can i see the error message when my import job fails?

  Go to Get data → Data Import Job → Select job and click   in the right corner. Mouse over the x status icon as shown in the screen shot below:

   

   

 • How can I see how many rows the import job did receive?

  Go to Get data → Data Import Job → Select job and click   in the right corner. Mouse over the status icon as shown in the figure below:

   

 • Opprette integrasjon mot 24SevenOffice

  1. Gå til Get Data i OSR Portal

  Velg Connections +New24SevenOffice

   

  1. Fyll ut skjemaet

           Connection name: velg ditt eget

           Username: ditt 24SevenOffice brukernavn

           Password: ditt 24SevenOffice passord

   

  1. Velg selskap

           Huk av for selskap/selskapene du ønsker å opprette tilgang til og klikk Finish.

   

  Du har nå opprettet tilgang til 24SevenOffice.

   

  Neste steg er å opprette Data import jobs, for å overføre data fra 24SevenOffice til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.

 • Opprette integrasjon mot Xledger

  1. Åpne Xledger

   

  1. Gå til Administrasjon Eier Enhet, og finn din Eier ID.

  Eier ID angis for et enkeltselskap eller for et domene/konsern. Dersom Eier ID legges på et domene-/konsernnivå vil Onestop Reporting kunne hente ut Eier ID til underliggende selskaper.

  Skriv inn din Eier ID (Entity Code) når du oppretter tilgang til Xledger i OSR Portalen:

   

  1. Gå til Administrasjon Tilgangskontroll Lokale tilganger.

  Det benyttes en brukerkonto for å foreta eksport fra Xledger til OneStop Reporting. Brukerkontoen må ha tilgangen Web Service.

  Brukerkontoen som benyttes for å foreta eksport fra Xledger til OneStop Reporting må ha tilgangen Web Service.

  Merk at tilgangen kan legges på domene-/konsernnivå. Tilgangen vil da arves til underliggende selskaper.

   

  1. Gå til Administrasjon Tilgangskontroll Web Service tilgang.

  Den samme brukerkontoen må gis tilgang til Web Service-metodene som benyttes av Onestop Reporting. OneStop Reporting benytter alle Web Service-metodene.

 • Opprette integrasjon mot Visma.net

  1. Velg Get Data i OSR Portal.

  Velg Connections +New Visma.net.

   

  1. Skriv inn brukernavn og passord som du benytter i Visma.net og klikk Next.

   

  Du har nå opprettet tilgang til Visma.net

   

  Neste steg er å opprette Data import jobs, for å overføre data fra Visma.Net til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.

 • Opprette integrasjon mot Tripletex

  1. Åpne Tripletex

  2. Gå til din profil

  3. Gå til fanen API-tilgang

  Dersom fanen ikke er synlig mangler din bruker rettigheter til denne, eller ditt selskap er ikke aktivert som betakunde hos Tripletex. Ta kontakt med Tripletex.

   

  4. Opprett NY NØKKEL

  5. Fyll ut skjemaet med korrekt informasjon.

  Navn på applikasjonen: skriv OneStop Reporting AS.

  Beskrivelse: velg din egen beskrivelse.

  Klikk Lagre.

   

  6. Klikk på Benytt rettighetsmal.

  Velg deretter malen Regnskapsfører. Bruker-feltet skal stå tomt. Klikk Lagre.

   

  7. Du har nå opprettet en Brukernøkkel – ID (Employee token). Kopier din Employee token.

  Employee token er klientnøkkelen du skal skrive inn i Get data-dialogen for å få tilgang til dine data fra Tripletex.

   

  Du er nå klar til å logge inn i OSR Portal

   

  1. Gå til Get Data i OSR Portal

  Velg Connections → +New →  Tripletex

   

  1. Fyll inn Employee Token

  Her skal du fylle inn Brukernøkkel-ID som du opprettet i Tripletex under steg 5 og klikk next.

   

  1. Velg selskap,huk av for selskap/selskapene du ønsker å opprette tilgang til og klikk Finish.

   

  Du har nå opprettet tilgang til Tripletex.

  Neste steg er å opprette Data import jobs, for å overføre data fra Tripletex til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.

 • Opprette integrasjon mot PowerOffice Go

  For at OneStop Reporting skal få tilgang til data fra PowerOffice Go, må klientnøkkelen til PowerOffice Go-brukeren skrives inn i OSR Portal. Det er denne klientnøkkelen som benyttes til å hente ut dine data, ikke ditt brukernavn eller passord. Brukeren som henter klientnøkkelen fra Power Office Go må være Administrator.

  Følg stegene beskrevet under for å hente din klientnøkkel.

  1. Gå til Settings i menyen
  2. Velg Extensions
  3. Velg Add Extensions
  4. Trykk på nedtrekksmenyen og velg Custom
  5. Fyll ut skjemaet med nødvendig informasjon

   

  Application key må inneholde følgende kode til Portal 5.0:

  739e5b43-f6ff-4106-b3d9-9b0651250ad2

   

  1. Kopier din ClientKey

  ClientKey er klientnøkkelen du skal skrive inn i Get data-dialogen for å få tilgang til dine data fra Power Office Go.

  1. Velg OK.