1. Klikk Hent data i OSR portalen.
  2. Klikk Tilkoblinger.
  3. Klikk + Ny og klikk 24SevenOffice.
  4. Fyll ut skjemaet:
    1. Connection name: velg ditt eget
    2. Username: ditt 24SevenOffice brukernavn
    3.  Password: ditt 24SevenOffice passord

 

5. Velg selskap: Huk av for selskap/selskapene du ønsker å opprette tilgang til og klikk Fullfør.

 

Du har nå opprettet tilgang til 24SevenOffice.

 

Viktig: Dersom flere personer oppretter tilkobling mot samme selskap, så vil dette ligge som to selskaper hos OneStop Reporting. Det er derfor best at kun en person oppretter tilkobling mot et selskap.

 

Neste steg er å Opprette en dataimportjobb for å overføre data fra 24SevenOffice til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.