For at OneStop Reporting skal få tilgang til data fra PowerOffice Go, må klientnøkkelen til PowerOffice Go-brukeren skrives inn i OSR portalen. Det er denne klientnøkkelen som benyttes til å hente ut dine data, ikke ditt brukernavn eller passord. Brukeren som henter klientnøkkelen fra Power Office Go må være Administrator.

Følg stegene beskrevet under for å hente din klientnøkkel.

  1. Gå til Settings i menyen
  2. Velg Extensions
  3. Velg Add Extensions
  4. Klikk på nedtrekksmenyen og velg OneStop Reporting.
  5. Kopier din ClientKey (fra Power Office GO). MERK: ClientKey er klientnøkkelen du skal skrive inn i Hent data-dialogen for å få tilgang til dine data fra Power Office Go.
  6. Velg OK.