1. Åpne Tripletex.

2. Gå til ditt selskap og din profil.

3. Gå til fanen API-tilgang. 

MERK: Dersom du ikke ser API-tilgang fanen, gjør følgende:

  1. Gå til Selskap > Vår kundeside.
  2. Under Moduler og tilleggstjenester, kryss av API 2.0 boksen.

Dersom du ikke har tilgang til denne informasjonen må du ta kontakt med Tripletex.  

5. Klikk NY NØKKEL

6. Fyll ut skjemaet med korrekt informasjon:

  • Under Applikasjon, velg OneStop Reporting AS fra listen.
  • Under Gi nøkkelen et navn, velg din egen beskrivelse.
  • Klikk Opprett nøkkel.

7. Du har nå opprettet en Brukernøkkel – ID (Employee token). Kopier din Employee token.

Employee token er klientnøkkelen du skal skrive inn i Get data-dialogen for å få tilgang til dine data fra Tripletex.

 

Informasjon om regnskapskontorets brukernøkkel

Dersom du har en regnskapsførerkonto i Tripletex, er det mulig å opprette en API brukernøkkel for flere klienter. Dette kalles Regnskapskontorets brukernøkkel. For mer informasjon om dette, se API – Opprette brukernøkkel.

 

Du er nå klar til å logge inn i OneStop Reporting portalen:

 1. Gå til Hent data i OSR portalen.
 2. Klikk Tilkoblinger.
 3. Klikk +Ny
 4. Klikk Tripletex og deretter Neste.
 5. Fyll inn et passende tilkoblingsnavn.
 6. Fyll inn Ansatttoken. Her skal du fylle inn Brukernøkkel-ID som du opprettet i Tripletex under steg 5 og klikk Neste.
 7. Velg selskap, huk av () for selskap/selskapene du ønsker å opprette tilgang til og klikk Fullfør.

Du har nå opprettet tilgang til Tripletex.

Neste steg er å Opprette en dataimportjobb for å overføre data fra Tripletex til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.

 

Godkjenning på nytt hver 30. dag

På grunn av oppsettet av Visma Connect må du autentisere tilkoblingen din til Visma.net hver 30. dag. Hvis du ikke autentiserer på nytt, blir tilkoblingen til Visma.net brutt og dataimportjobbene dine mislykkes. Dataene i rapportene dine vil derfor ikke være basert på oppdaterte data.

For å autentisere på nytt;

 1. Klikk på Hent data.
 2. Klikk fanen Tilkoblinger.
 3. Klikk for å velge Visma.net -tilkoblingen, og klikk på Rediger.
 4. I dialogboksen Koble til Visma.net, klikk Rediger autorisasjon.
 5. Klikk på Koble til VismaNet.
 6. Skriv inn ditt Visma brukernavn og passord, samt flerfaktorautentisering.
 7. Klikk på Neste.
 8. Klikk på Fullfør.