1. Velg Get Data i OSR Portal.

Velg Connections +New Visma.net.

 

  1. Skriv inn brukernavn og passord som du benytter i Visma.net og klikk Next.

 

NB! Brukeren må ha tilgang til Finansmodulen i Visma.net

 

Du har nå opprettet tilgang til Visma.net

 

Neste steg er å opprette Data import jobs, for å overføre data fra Visma.Net til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.