1. Åpne Xledger

2. Gå til Administrasjon > Enhet. Trykk på mappeikonet og finn din Eier-ID.

A screenshot of a social media post Description automatically generated

 

Eier ID angis for et enkeltselskap eller for et domene/konsern. Dersom Eier-ID legges på et domene-/konsernnivå vil Onestop Reporting kunne hente ut Eier-ID til underliggende selskaper.

Skriv inn din Eier-ID (Entity Code) når du oppretter tilgang til Xledger i OSR Portalen.

 

3. Gå til Administrasjon > Tilgangskontroll > Lokale tilganger.

Det benyttes en brukerkonto for å foreta eksport fra Xledger til OneStop Reporting. Brukerkontoen må ha tilgangen Web Service.

Brukerkontoen som benyttes for å foreta eksport fra Xledger til OneStop Reporting må ha tilgangen Web Service.

 

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Merk at tilgangen kan legges på domene-/konsernnivå. Tilgangen vil da arves til underliggende selskaper.

 

4. Gå til Administrasjon > Tilgangskontroll > Web Service tilgang.

Den samme brukerkontoen må gis tilgang til Web Service-metodene som benyttes av Onestop Reporting. OneStop Reporting benytter alle Web Service-metodene.

 

A screenshot of a computer screen Description automatically generated

 

5. I OneStop Reporting, gå til Hent data > Tilkoblinger > Ny > Xledger.

Skriv inn et navn for tilkoblingen, påloggingsinformasjon, og legg inn Enhetskoden (Eier-ID).