Forklaring – riktig bruk av INDIREKTE-formel i kombinasjon med navngitte områder

Problem: I rapportdefinisjoner så benyttes Excel-formelen INDIREKTE for å hente opp verdier på tvers av arkfaner. Ofte benytter man navngitte områder i kombinasjon med formelen. Dette er fordelmessig ved ekspansjoner for å vise verdier på tvers av ark. Dette fungerer fint ved kjøring i Report Designer, men ofte får man en #REF?-feil ved kjøring i OSR Portal med denne kombinasjonen.

Årsak: SpreadJS (leverandør av grensesnittet for OSR Portal) har annen logikk ved håndtering av kombinasjonen INDIREKTE og navngitte områder enn hva Excel har.

 

Generelt om navngitte områder

Et navngitt område kan enten opprettes med Område:Arbeidsbok eller Område:Ark. Generelt, er det ikke mulig å lage flere navngitte områder med samme navn dersom den er satt med Område:Arbeidsbok Det kan lages flere navngitte områder med samme navn dersom den er definert med Område:Ark (gitt at de legges på ulike ark).

Man kan benytte seg av Navnebehandling for å legge til navngitte områder, hvor Område kan defineres. Hvis man ikke legger disse til via Navnebehandling (direkte i Excel-arket) så vil de automatiske legge seg med Område:Arbeidsbok.

Det er ikke mulig å endre Område på allerede opprettede navngitte områder. Disse må slettes og defineres på nytt.

 

Eksempel tatt fra Navnebehandling. Scope = Område

 

Hvordan benytte INDIREKTE og navngitte områder i RD

For å henvise til navngitte områders og generelt andre ark i RD så benytter man INDIREKTE-formelen i excel. Hvordan man skal hente opp navngitte områder avhenger av hvilke Område det aktuelle navngitte området har

Eksempel 1:

Navngitt område: Omløpsmidler ; Område: Workbook.

Hentes via formel: INDIREKTE(“Omløpsmidler”)

-> Vil fungere

 

Eksempel 2:

Navngitt område: Omløpsmidler ; Område: Ark2

Hentes via formel: INDIREKTE(“’Ark2’!Omløpsmidler”)

-> Vil fungere

 

Eksempel 3:

Navngitt område: Omløpsmidler ; Område: Workbook.

Hentes via formel: INDIREKTE(“’Ark2’!Omløpsmidler”)

-> Vil ikke fungere, #REF?-feil i portalen

 

Eksempel 4:

Navngitt område: Omløpsmidler ; Område: Ark2

Hentes via formel: INDIREKTE(“Omløpsmidler”)

-> Vil ikke fungere, #REF?-feil i portalen