Endringer i kontodimensjonen for Xledger

Vi har blitt nødt til å gjøre endringer i konto dimensjonen for Xledger. Årsaken til endringen er at det i Xledger kan være flere kontoer med samme kontonummer, og disse verdiene bruker OneStop Reporting når brukere lagrer ned budsjettransaksjoner.

Konkret har vi laget en ny dimensjon som er en kombinasjon av kontonummer og kontonavn. Den nye dimensjonen vil hete «Account Unique». Den eksisterende dimensjonen som heter «Account» blir flyttet ned og blir en attributt av den nye dimensjonen.

Hva må jeg gjøre?

Det gamle Account-feltet vil forsvinne fra dine budsjettløsninger og må erstattes av det nye feltet (Account Unique) under Storage rules (nedlagringsregler).