OneStop Reporting Light for Visma Business

OneStop Reporting Light er vår gratis rapporteringsløsning for Visma Business. Denne versjonen av OneStop Reporting er tilgjengelig som en del av Visma Business-lisensen.

Vi tilbyr et sett med rapporter for dine grunnleggende rapporteringsbehov.

Kom i gang med OneStop Reporting Light

Det er hovedsakelig tre måter å komme i gang med OneStop Reporting Light:


MERK: OneStop Reporting Light brukere må være Bruker (og ikke bare ligge i Ansatt tabellen) i Visma Business med samme e-postadresse som i OneStop Reporting. Brukeren må også ha lisens og tilgang til minst en modul i Visma Business.


 

 

Fra Visma Business 15.10 installer

Når du installerer Visma Business versjon 15.10, får du muligheten til å installere OneStop Reporting Light.

 1. I installasjonsprogrammet velger du det tredje alternativet, «Jeg vil begynne å bruke OneStop Reporting og registrere en ny kunde«.
  MERK: Dersom du allerede har OneStop Reporting, må du velge «Jeg har allerede konfigurert OneStop Reporting» selv om dette ikke er satt opp for akkurat denne klienten
 2. Fyll ut navn og e-postadresse.

Du vil motta en e-post med en invitasjon til OneStop Reporting portalen.

Du er nå klar for å legge til brukere samt å hente og kjøre rapporter i OneStop Reporting.

Fra registreringssiden: For kunder på lavere versjoner av Visma Business

Hvis du har en lavere versjon av Visma Business enn 15.10, kan du gjøre følgende for å komme i gang med OneStop Reporting Light:

Gå til https://signup.onestopreporting.com/light og fyll ut nødvendig informasjon.

Deretter må du installere Cloud Agent og opprette en datatilkobling til Visma Business. Trinnene er beskrevet nedenfor, i Datatilkobling og Cloud Agent.

 

Fra fullversjonsløsningen

For kunder som allerede har den fullversjonen av OneStop Reporting, kan du opprette nye Light-leiere i administrasjonen din.

 1. Åpne Administrasjon.
 2. Klikk på Ny Light-leier øverst til høyre.

Datatilkobling og Cloud Agent

 

Installer OneStop Reporting Cloud Agent

 

Kunder som ikke har satt opp OneStop Reporting via Business 15.10 installer må installere OneStop Reporting Cloud Agent på sin server og sette opp en tilkobling som beskrevet i stegene nedenfor.

 

Tekniske krav

 

Minstekrav:

 • 64-bit versjon av Windows Server 2012 R2 (eller nyere)

Anbefalt:

 • 4 core CPU
 • 4 GB memory
 • SSD storage
 • 64-bit version of Windows Server 2012 R2 (or later)

Report Designer:

 • Windows 10 (32-bit eller 64-bit) eller Windows Server 2012
 • Microsoft Office Excel 2013 (32- eller 64-bit)
 • .NET Framework 4.7.2
 • CPU: Dual core eller bedre
 • RAM: 4 GB

 

Før installasjonen

 

Vanligvis installerer og konfigurerer en administrator Cloud Agenten, da det kan kreve spesiell kunnskap om de lokale serverne, så vel som til ERP-systemet ditt. Her er noen ting du bør vurdere før du installerer agenten:

 • Hvis du installerer på en bærbar datamaskin, og den bærbare datamaskinen din er slått av, ikke er koblet til internett eller sover, fungerer ikke Cloud Agent, og OneStop Reporting kan ikke hente data.
 • Hvis maskinen din er koblet til et trådløst nettverk, kan gatewayen fungere saktere.

 

1. Last ned installasjonsfilen og kjør

Det er to måter å laste ned installasjonsfilen på:

 1. I OneStop Reporting portalen gå til Datatilkobling, klikk Ny og last ned installasjonsfilen.

ELLER

b. Last ned installasjonsfilen herfra.

 1. Kjør .exe-filen.
 2. Velg filstien der du vil installere agenten. MERK: Jo nærmere Cloud Agent er serveren, jo raskere blir forbindelsen. Det anbefales å installere Cloud Agent på en maskin som kan være i gang hele tiden.
 3. Klikk på Install.

Skjermbildet Cloud Agent Administration åpnes i nettleseren din (http: // localhost: 5002 /). Herfra kan du legge til en datakilde og pare den med en tilkobling i portalen.

 

2. Legg til datakilde

 1. I Cloud Agent Administration klikker du på Add data source.

MERK: Hvis du bruker proxyserver, klikker du på Settings-knappen for å få tilgang til proxy-serverinnstillingene.

MERK: Du kan når som helst få tilgang til Cloud Agent Administration for å legge til datakilder, fra http://localhost:5002.

Under Database access angir du tilkoblingsdetaljer til ERP-systemdatabasen.

2. I feltet Server name skriver du inn navnet på SQL-serveren.
3. I feltet Database skriver du inn databasenavnet til ERP-hoveddatabasen. For eksempel, for Visma Business vil det være vbsys.
4. Velg SQL Server Authentication eller Windows Authentication * under Authentication. Hvis du velger SQL Server Authentication, må du fylle ut påloggingsnavn og passord.
5. Under File access, i feltet Add path, spesifiserer du filstien til bilagene hvis du skal bruke bilag. Du kan legge til flere stier her ved å klikke på Add.

For mer informasjon om bilagsoppsettet, se Bilagsvisning Visma Business.

MERK: Kontoen som kjører OneStop Reporting Cloud Agent-tjenesten, må ha tilgang til banene som er lagt til her. Som standard er denne kontoen den lokale systemkontoen. Du kan endre kontoen, se fremgangsmåten under «Endre OneStop Reporting Cloud Agent-tjenestekonto» nedenfor for mer informasjon.

6. I feltet Name skriver du inn et navn for denne datakilden.
7. Klikk Save.

.

* Du kan velge om du konfigurerer forbindelsen med en SQL-bruker eller Windows-godkjenning:

 • SQL-bruker: Hvis du konfigurerer ved hjelp av en SQL-bruker, kontrollerer denne brukerens tilgangsnivå det generelle tilgangsnivået for alle brukere i OneStop Reporting (lesetilgang for å kjøre rapporter, lese + skrivetilgang hvis du vil gjøre budsjettering og skrive tilbake til systemet).
 • Windows-autentisering: Hvis du bruker Windows-autentisering, må kontoen som kjører Cloud Agent-tjenesten ha tilgang til databasene på SQL-serveren. OneStop Cloud Agent-tjenesten er som standard konfigurert for å kjøre med en lokal systemkonto. Dette kan imidlertid endres til en annen konto. Se prosedyren “Endre OneStop Reporting Cloud Agent-tjenestekonto” nedenfor for mer informasjon.

Du vil nå motta en paringsnøkkel som du må bruke til å sette opp en forbindelse i OneStop Reporting portalen. Kopier paringsnøkkelen, du vil trenge den når du setter opp tilkoblinger i OneStop Reporting.

VIKTIG: Det er viktig at du kopierer og beholder paringgsnøkkelen. OneStop Reporting har ikke tilgang til denne informasjonen, da det er din private informasjon.

Endre OneStop Reporting Cloud Agent-tjenestekonto

Som standard er OSR Cloud Agent-tjenestekontoen satt opp til å være lokalt. Dette kan endres hvis du for eksempel har behov for å nå bilag som ligger på en annen filserver.

 1. Åpne Control Panel > Administration tools > Services.
 2. Finn servicen OneStop Reporting Cloud Agent.
 3. Høyreklikk på servicen og velg Properties.
 4. Log On-fanen, velg This account.
 5. Skriv inn kontonavn og passord.
 6. Klikk OK.

MERK: Kontoen du opprettet her er også kontoen som trenger tillatelse for å få tilgang til stien(e) der bilagene er lagret.

MERK: Brukeren må ha endringstillatelse til mappen: Program Files \ OneStop Reporting \ Cloud Agent \ Agent Configuration.

 

3. Sett opp tilkobling i OneStop Reporting

 

Det neste du må gjøre er å sette opp en tilkobling til dataene dine fra OneStop Reporting.

MERK: For å få tilgang til OneStop Reporting-portalen, må du godta invitasjonen i e-postmeldingen du mottok fra OneStop Reporting.

VIKTIG: Forsikre deg om at du er i riktig leier før du oppretter en forbindelse. Å bytte leier;

 • Klikk på brukernavnet ditt øverst i høyre hjørne, hold musen over Leier og klikk på leieren. Hvis du har mer enn én kunde (øverste nivå), må du velge riktig kunde fra listen for å se de underliggende leierne.

Opprette tilkobling (for lokale ERP-systemer)

 1. Åpne Datatilkobling, og klikk på Ny.
 2. I feltet Angi paringsnøkkel angir du paringsnøkkelen du mottok da du installerte Cloud Agent.

Har du ikke paringsnøkkelen? Hvis du ikke installerte Cloud Agent selv, må du kontakte personen som installerte den for deg. MERK: Hvis du allerede har opprettet en tilkobling og vil opprette en ny, kan du finne og kopiere paringsnøkkelen fra en eksisterende tilkobling ved å klikke på tilkoblingen og deretter på Rediger.

3. Klikk på Neste.

4. Velg selskapet/selskapene du vil opprette en tilkobling til, i listen Selskaper

5. Klikk på Neste.

6. I feltet Tilkoblingsnavn skriver du inn et navn på tilkoblingen.

MERK: Du kan ikke endre tilkoblingsnavnet senere.

7. Klikk på Lagre og fortsett.

8. Velg følgende under Velg bilagsleverandør:

a. Ingen, hvis du ikke skal bruke bilag.

b. Klikk på Fullfør.

ELLER

a. Bilagsleverandøren, for eksempel Visma Document Center, hvis firmaet ditt bruker denne tjenesten.

b. Klikk på Neste.

c. I feltet Dokumentsenterbane angir du filbanen der bilagene er lagret. MERK: Kontroller at banen samsvarer med det du gav tilgang til da du installerte Cloud Agent.

d. Klikk på Fullfør.

Legg til brukere

 

Opprette brukere

På fanen Brukere for leieren kan du administrere eksisterende brukere og legge til nye brukere.

 1. Klikk på fanen Brukere. Eksisterende brukere vises i listen. MERK: I søkefeltet kan du søke etter eksisterende brukere.
 2. Klikk på + Legg til brukere-knappen.
 3. I feltet Skriv inn e-postadresser skriver du inn eller limer inn e-postadressene adskilt med mellomrom, linjeskift, komma eller semikolon. Du kan legge til opptil 50 e-postadresser samtidig.

MERK: Det skjer en valideringsprosess når du har lagt til e-postadressene. Hvis en e-postadresse har feil format, vil den vises i Feil-feltet til venstre. Hold markøren over informasjonsikonet for å se årsaken til feilen. Hvis feilen skyldes ugyldige e-postadresser, må du fikse adressen før du kan gå til neste steg.
Det foregår også en ekstra sjekk for å validere at brukeren eksisterer i Visma Business.

 1. Angi Rolle*:
  1. Standard
  2. Administrator
 2. Klikk Opprett.

*Roller

Administrator:

 • Drille ned til underliggende transaksjoner
 • Full datatilgang
 • Laste ned rapporter fra Hent maler
 • Se bilag
 • Opprette tilkoblinger i Hent Data

Standard:

 • Drille ned til underliggende transaksjoner
 • Laste ned rapporter fra Hent maler
 • Se bilag

Merk bruker som Revisor

Det er mulig å merke en bruker som Revisor. Fordelen med dette er hvis du for eksempel ønsker å legge til midlertidige brukere og enkelt kunne identifisere slike brukere.

MERK: Merking av en bruker som revisor gir ikke brukeren tillatelser eller tilgangsrettigheter.

Merk brukeren som revisor:

 • I dialogboksen Legg til brukere, under Annet, slå på Revisor-bryteren.

Søk etter Revisor

Du kan enkelt søke etter brukere som er merket som Revisor:

 • Enten på kunde- eller gruppenivå, i søkefeltet over leier / gruppetreet, skriv inn is:auditor. Brukere som er merket som revisorer er merket med .

 

Kom i gang med Rapportering

 
 

Hent rapportmaler

Slik henter du nye rapportmaler:

 1. Klikk på Rapportering.
 2. Klikk på Hent maler. Dialogboksen Hent maler vises.
 3. Velg rapportmalene du vil installere. Tips: Klikk på spørsmålstegnet på en rapportmal for å få mer informasjon.
 4. Klikk på Installer.
 5. Klikk på fanen Installert øverst for å vise de installerte rapportmalene.
 6. Klikk på X når du er ferdig. Rapportmalene er nå tilgjengelige på listen over rapportmaler.

Her finner du en oversikt over våre maler for standardrapporter som følger med i OneStop Reporting Light. https://onestopreporting.com/standardrapporter-light/

Rapportene kan brukes som de er med direkte tilkobling til Visma Business. Dersom du ønsker å tilpasse rapportene eller lage egne rapporter, så kan du oppgradere til fullversjonen av OneStop Reporting og få full tilgang til alle funksjonaliteter.

 

 

Kjør rapporter

 

Hvis du vil legge til data i en ny rapport, eller oppdaterer en eksisterende rapport med nye data, må du kjøre rapporten. Slik gjør du:

 1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
  • Velg rapportmalen i listen, og klikk på Åpne.
  • Klikk på på miniatyrbildet til rapportmalen.
  • Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.

 1. Klikk for å velge/redigere perioden som du vil hente data for.
 2. Hvis har flere selskaper, velg Selskap.
 3. Klikk på Kjør. Rapporten blir oppdatert.

 

Drilldown- og bilagsvisning

 

Gjør følgende i en kjørt rapportmal i Rapportering:

 1. Høyreklikk i cellen der du vil drille ned.
 2. Velg drilldown-elementet på menyen Velg drilldown.

Hvis et bilag er koblet til transaksjonen, vil det være en vedleggskobling under kolonnen Bilagskobling.

 1. Klikk på bilagskoblingen for å åpne den.

Kontoplan

I OneStop Reporting har vi en standard kontoplan, men du kan tilpasse disse etter dine forretningsbehov. Endringene du gjør i kontoplanen gjenspeiles i  rapportene i OneStop Reporting. 

Du kan tilpasse kontoplanen på topp-, leier- eller på selskapsnivå. Hvis du for eksempel gjør endringer på leiernivå, vil alle selskaper under denne leieren få det tilpassede kontoplanen.

Merk at du må være administrator på topp-, gruppe- eller leietakernivå for å få tilgang til kontoplanverktøyet, og nivåene du har tilgang til å endre avhenger av hvilket nivå du har administratorrettigheter for.

For topp- og leietakernivå utfører kontooversikten alltid en validering av kontoene mot ett av selskapene dine. Hvis du vil endre referanseselskapet for denne valideringen, kan du endre i listen Referanseselskap øverst til høyre.

Hvis du ser et «Ikke kartlagte kontoer» -varsel i en gul rute, betyr det at du har kontoer som ikke er en del av kontoplanen. Vi anbefaler på det sterkeste at du løser problemene, men denne advarselen vil ikke hindre deg i å tilpasse kontoplanen din.

For å tilpasse kontoplanen;

 1. Åpne Kontoplan.
 2. (Hvis aktuelt) Velg integrasjon hvis du har tilgang til flere integrasjoner.
 3. (Hvis aktuelt) Velg land det nye kontoplanen skal gjelde for.
 4. Velg nivået du vil endre kontoplan for, for eksempel for et selskap, alle selskaper i en leier eller alle selskaper under det øverste nivået. MERK: Hvis du velger topp- eller leietakernivå, vil alle selskaper under dette nivået få det nye kontoplanen.
 5. Slå Tilpass-bryteren.
 6. Klikk Ja for å begynne å tilpasse.
 7. Velg de aktuelle filtrene i filterkolonnen. (Se forklaring på filtre og operatører nedenfor. *) Bruk + Legg til-knappen i kolonnen Handling for å legge til flere filterkriterier.
 8. Bruk Oppslag for å velge kontoer. TIPS: Du kan bruke søkefeltet til å søke etter kontoer.
 9. Klikk Bruk verdi.
 10. Klikk Lagre.

Det nye kontoplanet ditt lagres, og endringene gjenspeiles i dashboardene, rapportene og budsjettene i OneStop Reporting.

* Filter- og operatoralternativer:

 

I den første rullegardinslisten er disse to alternativene tilgjengelige:

 

AlternativFunksjon
Hvor Inkluderer alle dataene i det angitte filteret.
Hvor ikke Inkluderer alle data utenfor det angitte filteret.

 

Hvis det er flere filtre i samme gruppe, vil disse alternativene også være tilgjengelige i den første rullegardinboksen:

 

AlternativFunksjon
Og Filtrerer den første betingelsen OG den andre betingelsen.
Eller Filtrerer den første betingelsen ELLER den andre betingelsen.
Og ikke Filtrerer den første betingelsen OG IKKE den andre betingelsen.
Eller ikke Filtrerer den første betingelsen ELLER IKKE den andre betingelsen.

 

I den andre rullegardinslisten er disse filteroperatorer tilgjengelige:

 

AlternativFunksjon
Ikonto er I … (de valgte parametrene)
<>konto er Ikke lik … (de valgte parametrene)
<konto er Mindre enn … (for tallverdier)
>konto er Større enn … (for tallverdier)
<=konto er Mindre enn eller lik … (for tallverdier)
>=konto er Større enn eller lik … (for tallverdier)
Starter medkonto Starter med … (for enhver frase i dimensjonen)
Slutter medkonto Slutter med … (for enhver frase i dimensjonen)
Inneholderkonto Inneholder … (enhver del av frasen i dimensjonen)
LikeOSR Report Designer gjenfinner data ved hjelp av «LIKE …» i SQL.*

 

FAQ

 

Q: Når legges Visma Reporting ned?
A: Visma Reporting legges ned fra 01.01.2021 og programmet stenges helt 20.06.2021. Du vil ikke ha tilgang til produktet etter dette

 

Q: Får jeg automatisk tilgang til OSR Light?
A: Nei, du må gjøre oppsett og invitere aktuelle brukere. Vennligst se «Kom i gang» for mer informasjon.

 

Q: Hvor bestilles OSR Light? 

A: Det kan bestilles via skjema som ligger her.

 

Q: Hva innebærer OSR Light?

A: Muligheten til å kjøre forhåndsdefinerte rapporter, drille ned for å se underliggende transaksjoner og bilag, og laste ned ferdigkjørte rapporter som PDF eller Excel-filer.

 

Q: Hvem kan benytte OSR Light?

A: Kunder med Visma Business. Dette er et tilbud til kunder som frem til nå har brukt Visma Reporting.

 

Q: Vil kunden automatisk få OSR Light-lisens?

A: Du trenger ikke lisens for å benytte OSR Light. Alle Visma Business-kunder kan benytte OSR Light.

 

Q: Hvilke forutsetninger må være på plass for å komme i gang med OSR Light?

A: Ingen andre forutsetninger enn at kunden må ha Visma Business

 

Q: Er det begrensninger på antall brukere i OSR Light?

A: Nei, men brukeren må finnes i Visma Business for å få tilgang til OSR Light.

 

Q: Er det begrensninger for antall firma jeg kan legge til i OSR Light?

A: Nei, så lenge firmaet finnes i vbsys, så kan de legges til i OSR Light.

 

Q: Hvilke rapporter er tilgjengelig i OSR Light?

A: Her finner du en beskrivelse av rapportene som er tilgjengelige.

 

Q: Vil rapportene som er tilgjengelig i OSR Light også være tilgjengelig i fullversjonen av OneStop Reporting?

A: Ja, det stemmer. I fullversjonen av OneStop Reporting vil alle rapporter i OSR Light være tilgjengelig i tillegg til mange flere.

 

Q: Kan jeg kjøre konsoliderte rapporter i OSR Light?

A: Nei, det er ikke støtte for dette. Fullversjonen av OneStop Reporting lar deg kjøre konsoliderte rapporter. 

 

Q: Kan jeg sette opp OSR Light med tilgang til gratisrapporter for andre ERP-systemer, som Visma Global og Visma.net?

A: Nei, OSR Light er kun tilgjengelig for Visma Business.

 

Q: Jeg har allerede fullversjon av OneStop Reporting. Kan jeg legge til selskaper som kun skal ha OSR Light?

A: Dersom du både ønsker fullversjon og OSR Light, så må du opprette egne OSR Light-leiere for aktuelle selskaper. Du kan ikke ha OSR Light-selskaper i samme leier som fullversjonen. 

 

Q: Jeg har OSR fra før, kan jeg bruke eksisterende Cloud Agent? 

A: Ja.

 

Q: Kan jeg legge en OSR- Light leier i en gruppe? 

A: Nei, du kan ikke gruppere OSR Light-leiere.

 

Q: Jeg har OSR fra før, trenger jeg flere lisenser for å kunne opprette OSR Light- leiere for andre kunder? 

A: Nei.

 

Q: Jeg oppgraderte en kunde til VB v.15, og krysset av for at denne kunden skulle ha OSR Light, men jeg får ingen epost. Hvorfor? 

A: Dersom du allerede har en bruker i OSR vil du ikke få epost. Du må da logge inn i OSR portalen, gå til Administrasjon og opprette en OSR Light-leier der. Selv om denne kunden ikke har OSR fra før, så kan du gjøre dette for dem dersom du har bruker. Denne leieren havner da under din kunde. Dersom kunden ikke skal ha leier under din kunde, men ha eget kundeforhold, så vil du ikke få epost, men når du logger inn i OSR Portalen, så vil du finne denne kunden under oversikten over dine kunder. Du vil heller ikke få epost dersom du en gang har opprettet en prøveversjon av OSR ettersom brukeren din da eksisterer. Du må da logge inn med den eposten du brukte til prøveversjonen og bruke Glemt passord funksjonen dersom du ikke husker passordet.